genomia.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy17
Obdržené negativní hlasy14
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (56)

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Kandidátní gen


Při hledání genu zodpovědného za vznik určitého onemocnění se jedná o gen, jehož produkt má biochemické nebo jiné vlastnosti naznačující, že by mohl být genem, který je hledán.
Zdroj: genomia.cz

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

alela


Jedna z alternativních verzí genu, která se může vyskytnout v daném lokusu (oblasti genu).
Zdroj: genomia.cz

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Heterozygot


Jedinec nebo genotyp se dvěma odlišnými alelami v určitém lokusu párových homologních chromozomů. Tzn. Heterozygot zdědil od každého z rodičů jinou alelu, jinou variantu genu.
Zdroj: genomia.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Amplifikace


V molekulární biologii označuje produkci kopií určitých sekvencí DNA. V cytogenetice znamená také přítomnost mnohočetných kopií sekvencí v genomu detekovatelných komparativní genomovou hybridizací (CGH).
Zdroj: genomia.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Bodová mutace


Změna jednoho nukleotidového páru bazí v dvojšroubovici DNA.
Zdroj: genomia.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Delece


Ztráta sekvence DNA v chromozomu. Rozsah delece může být jakékoli délky, od jedné báze až po velkou část chromozomu.
Zdroj: genomia.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Delece ve čtecím rámci


Mutace, která neporuší normální čtecí rámec genu.
Zdroj: genomia.cz
Tento význam nebyl schválen

8

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Dominantní


Znak je dominantní, jestliže se fenotypicky projeví u heterozygotů. Tzn: dominantní znak se projeví, pokud je zděděn od jednoho z rodičů
Zdroj: genomia.cz

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Fenotyp


Fenotyp = vnější projev genu Biochemické, fyziologické, a morfologické charakteristiky jedince, určené jeho genotypem a prostředím. V užším smyslu také abnormality vyplývající z určitého mutovaného genu.
Zdroj: genomia.cz

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Genetický kód


DNA se skládá ze čtyř stavebních prvků (bází, nukleotidů - adeninu, cytosinu, thyminu, guaninu). Tyto prvky jsou uspořádávány za sebou do trojic (tripletů, kodonů). Existuje celkem 64 různých tripletů (kodonů) - 4x4x4 = 64. Každý kodon kóduje jednu aminokyselinu v proteinu, který je vytvořen přepisem DNA. Genetický kód = 64 tripletů (kodonů), které [..]
Zdroj: genomia.cz


Pro zobrazení všech definic slova 56 se přihlašte, prosím.