grantovy-poradce.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy8
Obdržené negativní hlasy4
Karma:5 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (104)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Dotace


Forma poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu (nebo také z územního rozpočtu). Může a nemusí být stanovena na konkrétní účel.
Zdroj: grantovy-poradce.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Evropská unie
Zdroj: grantovy-poradce.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down


Evropská unie
Zdroj: grantovy-poradce.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

GS - Grantové schéma


Zjednodušená forma předkládání projektů, kde jsou pravidla poskytování dotací pro konečné uživatele jednodušší. Vyhlašovateli grantových schémat jsou Koneční příjemci.
Zdroj: grantovy-poradce.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Nadnárodní


Toto slovo se často používá k popisu spolupráce mezi podniky či organizacemi sídlících ve více zemích EU. Jedním z cílů EU je tuto přeshraniční neboli „nadnárodní“ spolupráci podporovat.
Zdroj: grantovy-poradce.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Občanské sdružení


Jedná se o souhrnný název pro všechny typy organizací a sdružení, které nejsou součástí státní správy, ale zastupují profesní a zájmové skupiny nebo vrstvy společnosti. Patři mezi ně mimo jiné odborové organizace, sdružení zaměstnavatelů, ekologická sdružení a skupiny zastupující ženy, zemědělce, handicapované lidi atd. Vzhledem k tomu, že tyto org [..]
Zdroj: grantovy-poradce.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

OSVČ


Osoba samostatně výdělečně činná
Zdroj: grantovy-poradce.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aquis communautaire


Soubor legislativy Evropských společenství, shromažďované a upravované přes 40 let, zahrnující legislativy, deklarace, rezoluce, základní principy, mezinárodní smlouvy a další dokumenty, tvořící základní kameny Evropských společenství.
Zdroj: grantovy-poradce.cz
Tento význam nebyl schválen

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bílá kniha o zaměstnanosti


Komplexní soubor daňových, investičních a pracovně - organizačních opatření EU v boji proti nezaměstnanosti, k oživení hospodářského růstu a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky zemí EU na mezinárodních trzích.
Zdroj: grantovy-poradce.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CBA


CBA je nástrojem pro vyčíslení nákladů a výnosů, které vyplývají z projektu.
Zdroj: grantovy-poradce.cz


Pro zobrazení všech definic slova 104 se přihlašte, prosím.