grantovy-poradce.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy8
Obdržené negativní hlasy3
Karma:4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (104)

1

2   0

dotace


Forma poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu (nebo také z územního rozpočtu). Může a nemusí být stanovena na konkrétní účel.
Zdroj: grantovy-poradce.cz

2

2   0

eu


Evropská unie
Zdroj: grantovy-poradce.cz

3

1   0

gs - grantové schéma


Zjednodušená forma předkládání projektů, kde jsou pravidla poskytování dotací pro konečné uživatele jednodušší. Vyhlašovateli grantových schémat jsou Koneční příjemci.
Zdroj: grantovy-poradce.cz

4

1   0

nadnárodní


Toto slovo se často používá k popisu spolupráce mezi podniky či organizacemi sídlících ve více zemích EU. Jedním z cílů EU je tuto přeshraniční neboli „nadnárodní“ spolupráci podporovat.
Zdroj: grantovy-poradce.cz

5

1   0

občanské sdružení


Jedná se o souhrnný název pro všechny typy organizací a sdružení, které nejsou součástí státní správy, ale zastupují profesní a zájmové skupiny nebo vrstvy společnosti. Patři mezi ně mimo jiné odborové organizace, sdružení zaměstnavatelů, ekologická sdružení a skupiny zastupující ženy, zemědělce, handicapované li [..]
Zdroj: grantovy-poradce.cz

6

1   1

osvč


Osoba samostatně výdělečně činná
Zdroj: grantovy-poradce.cz

7

0   0

aquis communautaire


Soubor legislativy Evropských společenství, shromažďované a upravované přes 40 let, zahrnující legislativy, deklarace, rezoluce, základní principy, mezinárodní smlouvy a další dokumenty, tvořící základní kameny Evropských společenství.
Zdroj: grantovy-poradce.cz

8

0   0

bílá kniha o zaměstnanosti


Komplexní soubor daňových, investičních a pracovně - organizačních opatření EU v boji proti nezaměstnanosti, k oživení hospodářského růstu a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky zemí EU na mezinárodních trzích.
Zdroj: grantovy-poradce.cz

9

0   0

cba


CBA je nástrojem pro vyčíslení nákladů a výnosů, které vyplývají z projektu.
Zdroj: grantovy-poradce.cz

10

0   0

cílové skupiny


Skupiny osob nebo organizací, na které je dané opatření zaměřeno a které by měly v důsledku profitovat z realizace podpořených projektů.
Zdroj: grantovy-poradce.cz


Pro zobrazení všech definic slova 104 se přihlašte, prosím.