idoc.vsb.cz

Website:https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/Main/
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy5
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (26)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

hardware


Anglický výraz pro veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače. Např. (Procesor,Základní deska,Harddisk)
Zdroj: idoc.vsb.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

WEBOVÝ PROHLÍŽEČ


(Wireless fidelity) Je to standard pro bezdrátovou lokální počítačovou síť. Je určená k propojení mobilních zařízení jako jsou PDA, Notebook. Používá se také k bezdrátovému připojení k Internetu.
Zdroj: idoc.vsb.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


(World Wide Web), ve volném překladu „Celosvětová pavučina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů.
Zdroj: idoc.vsb.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DNS


(Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který převádí IP adresy (např. 192.168.123.12) na doménové jména (např. www.vsb.cz) a naopak. Protokol používá port 53 a transportní protokoly TCP i UDP. 
Zdroj: idoc.vsb.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DHCP


(Dynamic Host Configuration Protocol) je aplikační protokol. Používá se pro automatické přidělování IP adres počítačům v síti. Uživatelé si na počítači v souvislosti s připojením k síti nemusí nic nastavovat.Pracuje na protokolu UDP a portech 67 (server) a 68 (klient).
Zdroj: idoc.vsb.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ethernet


Je to jeden z nejpoužívanějších typů lokálních sítí. Propojuje se pomocí koaxiálních kabelů (starší řešení), kroucené dvojlinky (v součastnosti nejpoužívanější) a optického kabelu. Verze Ethernetu se dělí podle přenosové rychlosti: 10Mbit/s , 100Mbit/s , 1Gbit/s a 10Gbit/s.
Zdroj: idoc.vsb.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi, či mezi sítí a počítačem. Mohou být softwarové i hardwarové.
Zdroj: idoc.vsb.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

FTP


(File Transfer Protocol) je protokol určený k přenosu souborů mezi dvěma počítači, na kterých mohou běžet rozdílné Operační Systémy. Pracuje na principu klient-server, tzn. že jeden počítač (server) data poskytuje a druhý (klient) se k serveru připojuje. Pracuje na protokolu TCP a portech 20 a 21. 
Zdroj: idoc.vsb.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

HTTP


(Hyper Text Transfer Protocol) je momentálně nejpoužívanější protokol pro přenos hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Dokáže přenášet také i jakýkoliv soubor (jako e-mail). Verze HTTPS umožnuje posílat data šifrovaná a tím i lépe zabezpečená.Pracuje na protokolu TCP a portu 80.
Zdroj: idoc.vsb.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IDM


(Identity Manager) je to nástroj pro centrální správu uživatelských účtů v síti. Komunikace s koncovými systémy probíhá pomocí nativních protokolů (např. LDAP).Takovým Identity Managerem je například Novell Netware.
Zdroj: idoc.vsb.cz


Pro zobrazení všech definic slova 26 se přihlašte, prosím.