isover.cz

Website:https://www.isover.cz/
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy1
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (70)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

polymerace


Polymerizace je chemická reakce, při které z malých molekul (monomerů) vznikají vysokomolekulární látky (polymery). Polymerizace je základní reakce pro výrobu plastů, syntetických kaučuků a umělých vláken.
Zdroj: isover.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akustika


Akustika je obor zabývající se fyzikálními ději a biologickými procesy, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem. Z pohledu stavebních konstrukcí je důležitá odolnost konstrukce vůči zvukům šířících se ze vzduchu- lidská řeč, televize, apod. (vzduchová neprůzvučnost). Druhým důležitým parametrem je kroče [..]
Zdroj: isover.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anhydrit


Anhydrit je síran vápenatý (CaSO4). Ve stavebnictví používaný stále častěji do podlah místo betonové mazaniny. Na rozdíl od betonové mazaniny neobsahuje výztuž a je samonivelační. Dá se používat i v tenčích vrstvách než beton vyztužený kari sítěmi.
Zdroj: isover.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

architekt


Architekt je člověk tvořící architekturu, tedy plán realizace budovy nebo souboru budov a také často dohlíží na jeho projektování a realizaci . Jeho práce většinou předchází práci projektanta, který řeší budovu více technicky než umělecky.
Zdroj: isover.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betonová mazanina


Betonová mazanina je podlahovina vytvořená z vrstvy betonové směsi o tl. 50 až 100 mm (pro obytné a občanské budovy) a 100 až 350 mm (pro průmyslové budovy - podle požadavku provozního zatížení). Betonová mazanina může být jednovrstvá nebo dvouvrstvá, opatřená potěrem, který zvyšuje kvalitu podlahy. Podlahy z betonové mazaniny se nejčastěji dilatuj [..]
Zdroj: isover.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blower door test


Test vzduchotěsnosti obálky budovy. Každá budova by měla být odolná vůči nekontrolovanému proudění vzduchu. Test vzduchotěsnosti je nezbytný při certifikaci energeticky úsporných budov. Pro pasivní domy musí být do hodnoty n50 do 0,6h-1.
Zdroj: isover.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

celková potřeba energie


V souvislosti s výslednou potřebu energie na vytápění a ohřev TUV zahrnuje celková spotřeba energie i ztráty vlivem dopravy energie, účinnost její přeměny, skladování atd.
Zdroj: isover.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

čedič


Čedič je tmavá vyvřelá hornina, porfyrické nebo sklovité struktury šedé až černé barvy. Je to hlavní surovina k výrobě kamenné minerální vlny.
Zdroj: isover.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

drenážní desky


Drenážní desky jsou speciální typ polystyrenových desek napěňovaných do forem. Desky jsou určeny pro aplikaci v oblasti stěn suterénu staveb, popř. přechodu na soklovou část.
Zdroj: isover.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dwg


DWG je nativním formátem souborů (výkresů) programu AutoCAD, název odvozen zřejmě z DraWinG. Umožňuje ukládat 2D i 3D data.
Zdroj: isover.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 70 se přihlašte, prosím.