kastiel.org

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy12
Obdržené negativní hlasy12
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (122)

1

6 Thumbs up   4 Thumbs down

vlys


vodorovný pás výzdoby pod rímsou s figurálnym, rastlinným alebo geometrickým ornamentom
Zdroj: kastiel.org (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

barbakan


pred bránou hradu alebo mesta predsunuté opevnenie kruhového, poloeliptického alebo polygonálneho pôdorysu s vlastnou priekopou, ochodzou a bránou s príslušným vybavením
Zdroj: kastiel.org (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

empír


posledné obdobie klasicizmu, rozšíril sa v rokoch 1800-1830 z Parí¾a do celej Európy, charakteristické je èlenenie stien na jednotlivé prísne ohranièené polia, ploché tvary nábytku, rovné rámy okolo dverí a nástenných zrkadiel a antikizuj [..]
Zdroj: kastiel.org (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fabión


zaoblený prechod medzi stropom a zvislou stenou
Zdroj: kastiel.org (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

girlanda


druh ornamentu; plošná alebo plastická architektonická ozdoba vo forme štylizovaných vencových závesov
Zdroj: kastiel.org (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

klenba


architektonický útvar, uzatvárajúci priestor; váhu klenby nesú podpory - múry, piliere, ståpy atï.
Zdroj: kastiel.org (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

trám


hrada, brvno; do štyroch hrán otesaný kmeò stromu, nosník  ako súèas» nosnej konštrukcie
Zdroj: kastiel.org (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akropola


hrad stojaci na vyvýšenine v meste, v prenesenom zmysle najvyššia opevnená èas» hradiska alebo hradu
Zdroj: kastiel.org (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alegória


personifikácia, znázornenie abstraktného pojmu zvyèajne µudskou postavou
Zdroj: kastiel.org (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alianèný znak


zdru¾ené znaky, zväèša man¾elov
Zdroj: kastiel.org (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 122 se přihlašte, prosím.