kr-urady.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy2
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (16)

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

ICO


70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu Úřední hodiny: pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00,  Kraj Vysočina na Facebooku Pokladna, CzechPOINT: pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8 [..]
Zdroj: kr-urady.cz

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

IČO


70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu Úřední hodiny: pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00,  Kraj Vysočina na Facebooku Pokladna, CzechPOINT: pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8 [..]
Zdroj: kr-urady.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Stalking


znamená pronásledování, opakované stupňování obtěžování (pokusy o kontaktování osoby prostřednictvím dopisů, e-mailů, telefonů, chatu, skype, ICQ ad.), které může přejít k vyhrůžkám, ničení majetku apod.
Zdroj: kr-urady.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Cracking


prolamování nebo obcházení ochranných prvků elektronických a rogramových produktů s cílem jejich neoprávněného použití
Zdroj: kr-urady.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elektronická informační kriminalita


spočívá ve zneužití informačních a komunikačních technologií k páchání trestných činů
Zdroj: kr-urady.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hacking


proniknutí do počítačového nebo řídícího systému jinou než standardní cestou při obejití nebo prolomení jeho bezpečnostní ochrany
Zdroj: kr-urady.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kybernetické výpalné


trestná činnost založená na strachu z prezentované hrozby průniku do spravovaného nebo vlastního systému s následným zneužitím nebo zničením dat
Zdroj: kr-urady.cz
Tento význam nebyl schválen

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kyberstalking


zneužívání internetu, mobilních telefonů a jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu
Zdroj: kr-urady.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kyberšikana


– šikanování jiné osoby (ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování ad.) s využitím internetu, mobilního telefonu a jiných informačních technologií
Zdroj: kr-urady.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pharmmimg


  manipulativní postupy, jejichž cílem je přimět uživatele ke sdělení svých osobních údajů
Zdroj: kr-urady.cz


Pro zobrazení všech definic slova 16 se přihlašte, prosím.