ledax.cz

Website:https://www.ledax.cz
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy4
Karma:-3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (31)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivita


jednání, činnost, opatření, akce, praktická činnost.
Zdroj: ledax.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivizace


  zahrnuje nejrůznější aktivity, vždy by se měla týkat fyzické i psychické stránky seniora. Předpokladem je, aby senior chtěl, uměl a mohl činnosti provádět. Aktivizace pořádané Ledax o.p.s.
Zdroj: ledax.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav


nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok.
Zdroj: ledax.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

individuální plán


je základem plánování průběhu sociální služby a spolupráce mezi uživatelem a pracovníkem. Individuální plán je dohoda mezi uživatelem a poskytovatelem, je v něm vyjádřen cíl uživatele a jednotlivé kroky, které k tomuto cíli vedou.
Zdroj: ledax.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kompenzační pomůcky


zdravotnické pomůcky, které mohou osobě se sníženu soběstačností ulehčit každodenní činnost.
Zdroj: ledax.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

metodika úkonů


každý poskytovatel sociální služby nabízí svým uživatelům základní, někdo i fakultativní činnosti. Na tyto činnosti má být zpracován metodický postup („metodika úkonů“), který pracovníkům popisuje, jak mají úkon provést. Uživatelé si díky němu mohou lépe představit, co jaký úkon zahrnuje.
Zdroj: ledax.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nepříznivá sociální situace


oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení pod [..]
Zdroj: ledax.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ochrana práv


každý člověk má svá práva, která vycházejí z Listiny základních práv a svobod. Poskytovatel služby by měl tato práva znát, hájit je a dodržovat. Uživatel služby má například právo vyjádřit svou nespokojenost se službou, ukončit službu bez udání důvodů, právo na soukromí a další.
Zdroj: ledax.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

osoba se zdravotním postižením


osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby kteří a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (osoby s těžším zdravotním postižením),b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními,c) rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (osoby zdravotně znevýhodněné); za zdravotně znevýhodněnou osobu se přitom [..]
Zdroj: ledax.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

osoba v hmotné nouzi


Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji neleh [..]
Zdroj: ledax.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 31 se přihlašte, prosím.