omd.cz

Website:https://www.omd.com/
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (12)

1

0   0

afinita


Vhodnost média/ pořadu/ času pro vybranou cílovou skupinu. Čím je index větší, tím je pořad vhodnější. Poměr zásahu média (pořadu) v cílové skupině k zásahu v populaci (celkový počet TRPs / celkový počet GRPs).
Zdroj: omd.cz

2

0   0

ats


Průměrná doba, kterou jedinec stráví s daným médiem (sledoval, poslouchal, četl) za určitý časový úsek (většinou den). Vztahuje se buď k celé skupině, nebo pouze k lidem, kteří se s médiem setkali.
Zdroj: omd.cz

3

0   0

cpp


Cena za jeden bod (procento - point) cílové skupiny. Analogie CPT (relativizace k velikosti cílových skupin): CPP = CPT * počet jedinců cílové skupiny v tisících odpovídající jednomu %. Využívá se k porovnávání efektivity médií, kampaní, časových úseků pro různé cílové skupiny.
Zdroj: omd.cz

4

0   0

cpt


Cena za tisíc kontaktů cílové skupiny za období, kampaň, médium. Slouží k porovnání cenové efektivity médií, kampaní, časových úseků podle absolutního zásahu. Využívá se při porovnávání více trhů (rozdílné velikosti stejných cílových skupin).
Zdroj: omd.cz

5

0   0

efektivní frekvence


Počet kontaktů cílové skupiny s reklamním sdělením, při které se dosahuje optimálního výsledku. Vstupní parametr pro mediální plánování, který určuje mediální váhy kampaně.
Zdroj: omd.cz

6

0   0

frekvence


Počet kontaktů jedince z cílové skupiny s reklamním sdělením (kampaní) za určité období.
Zdroj: omd.cz

7

0   0

grp


1 bod (point) = 1 procento cílové skupiny. Odpovídá celkovému počtu kontaktů cílové skupiny. Nemá limitní hodnotu. Používá se pro cílovou skupinu 15+.
Zdroj: omd.cz

8

0   0

ots/oth


Ukazatel intenzity kampaně. Průměrný počet kontaktů jedinců z cílové skupiny s reklamním sdělením za určité období (zahrnují se pouze lidé, kteří se s kampaní setkali aspoň jednou). Příklad: Kampaň: W 35+, OTS: 8,5 OTS Ženy starší 35 let, které alespoň jednou v průběhu kampaně viděly spot, ho viděly průměrně 8,5 krát. [..]
Zdroj: omd.cz

9

0   0

rating


Procentuální část cílové skupiny sledující (poslouchající) médium, program, spot v určitém časovém úseku. Nikdy nemůže být větší než 100.
Zdroj: omd.cz

10

0   0

reachové parametry


Vyjadřují kolik % cílové skupiny reklamní sdělení (médium) zasáhlo určitou frekvencí např.: Reach 1+ (Net Reach, Coverage) aspoň jeden kontakt. Reach 2+ dva a více kontaktů. Reach 3-5 tři až pět kontaktů. Maximální hodnotou je 100%. Efektivní reach vyjadřuje pokrytí cílové skupiny optimální frekvencí.
Zdroj: omd.cz


Pro zobrazení všech definic slova 12 se přihlašte, prosím.