osa.cz

Website:https://www.osa.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (57)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

licence


oprávnění / souhlas udělený autorem k užití jeho díla.  Za zastupované autory licence uděluje OSA prostřednictvím licenčních smluv, a to za autorskou odměnu sjednanou podle sazebníku OSA.
Zdroj: osa.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Provozovatel


fyzická nebo právnická osoba, která ve své provozovně, či jiném veřejném prostoru užívá hudební díla s textem či bez textu a případně jiná autorská díla. K tomuto užití dochází formou živého provozování (koncert apod.) nebo provozováním ze záznamu nebo prostřednictvím rozhlasových a/nebo televizních přijímačů, případně jiných přístrojů. [..]
Zdroj: osa.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

audiovizuální dílo


druh uměleckého díla vyjádřeného zvukově obrazovou podobou, jako je film, televizní reklamní spot, seriál.
Zdroj: osa.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

autor


Zdroj: osa.cz   NSFW / 18+

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Autorská osobnostní práva


práva vázaná na osobu autora, kterých se nemůže autor vzdát ani je převést na jinou osobu. Patří mezi ně právo autora rozhodnout o zveřejnění svého díla, osobovat si autorství, rozhodovat o změně nebo zásahu do svého díla. Osobnostní práva nejsou předmětem výkonu kolektivní správy. Dojde-li k jejich porušení, OSA autory nezastupuje, ale poskytne ji [..]
Zdroj: osa.cz
Tento význam nebyl schválen

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Autorská majetková práva


právo autora dílo užít sám a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva (licenci). Za zastupovaného autora tato práva vykonává OSA.
Zdroj: osa.cz
Tento význam nebyl schválen

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bezdůvodné obohacení


peněžní částka, na kterou má OSA nárok z neoprávněného užití hudebních děl, to je při užití bez potřebné licence. Obvykle činí dvojnásobek autorské odměny. Není-li uvedeno jinak, vztahují se ustanovení o autorské odměně přiměřeně na příjmy inkasované OSA z důvodu vzniku bezdůvodného obohacení.
Zdroj: osa.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bezdùvodné obohacení


peněžní částka, na kterou má OSA nárok z neoprávněného užití hudebních děl, to je při užití bez potřebné licence. Obvykle činí dvojnásobek autorské odměny. Není-li uvedeno jinak, vztahují se ustanovení o autorské odměně přiměřeně na příjmy inkasované OSA z důvodu vzniku bezdůvodného obohacení.
Zdroj: osa.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dědic autorských práv


osoba, která podle rozhodnutí soudu, vydaném v dědickém řízení, dědí majetková autorská práva
Zdroj: osa.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dozorčí rada


Zdroj: osa.cz   NSFW / 18+


Pro zobrazení všech definic slova 57 se přihlašte, prosím.