pojistizivot.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy12
Karma:-10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (80)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Obmyšlený


Oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník  a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným,může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného.
Zdroj: pojistizivot.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aktuální hodnota individuálního účtu


Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.
Zdroj: pojistizivot.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Alokační poměr


Poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů.
Zdroj: pojistizivot.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: pojistizivot.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Běžné pojistné


Pojistné stanovené za pojistné období.
Zdroj: pojistizivot.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bonifikace


Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.
Zdroj: pojistizivot.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Čekací doba


Doba po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění (obvykle v soukromém zdravotním pojištění).
Zdroj: pojistizivot.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

čekácí doba


Doba po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění (obvykle v soukromém zdravotním pojištění).
Zdroj: pojistizivot.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Denní odškodné


Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Pojistné plnění je vypláceno po dobu stanovenou v pojistných podmínkách.
Zdroj: pojistizivot.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

doba nezbytného léčení


Zdroj: pojistizivot.cz   NSFW / 18+


Pro zobrazení všech definic slova 80 se přihlašte, prosím.