psychiatrie-marholdova.cz

Website:http://www.psychiatrie-marholdova.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy4
Karma:-3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (15)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

obsese


je v psychologii označení pro vtíravé (obsedantní) myšlenky. Ty se projevují náhle a nezávisle na vůli postiženého, který se jim často nedokáže bránit. Obvykle jde o myšlenkové nápady (hudební obsese, kdy se stále vtírá určitá melodie) nebo o nutkání k jednání.
Zdroj: psychiatrie-marholdova.cz (offline)

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anorexie


anorexie – nechutenství. Příznak, který může mít řadu příčin, vč. vlivu některých léků. Běžně vzniká i uhorečnatých infekcí, ale může být též příznakem vážnějšího onemocnění. Srov. mentální anorexie an-; řec. orexis chuť.
Zdroj: psychiatrie-marholdova.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bipolární porucha


Bipolární porucha, známá také pod dřívějším názvem manio-depresívní psychóza, je onemocněním mozku při kterém dochází k velkým výkyvům v náladě, vnitřní energii a práceschopnosti. Na rozdíl od normálních výkyvů nálady u zdravých lidí je kolísání nálady u bipolární poruchy neobvykle těžké.
Zdroj: psychiatrie-marholdova.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bulimie


bulimie – nezvladatelná chuť k jídlu, „žravost“. Mentální b. – onemocnění s opakovanými ataky přejídání se silným puzením k jídlu  provázené současně neadekvátní snahou zabránit ztloustnutí zvracením, užíváním projímadel apod.. Podle způsobu kompenzace nadměrného přívodu potravy se rozlišuje typ vypuzující zvracení, laxativa, klyzmata a n [..]
Zdroj: psychiatrie-marholdova.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprese


1. duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem. Může být součástí neurózy, psychopatie nebo reakcí na závažnou událost, reaktivní d.. D. vznikající zdánlivě bez příčiny se označovaly jako endogenní d. Těžké d. mohou být provázeny bludy, nemocný se obviňuje z řady často absurdních vin, z odpovědnosti za zkázu světa apod., vedoucími něk [..]
Zdroj: psychiatrie-marholdova.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fobie


chorobný, nepřiměřeně silný, neodůvodněný strach před určitou událostí nebo věcí, někdy provázený úzkostí, anxietou. Srov. neuróza. Klaustrofobie strach z uzavřeného prostoru, kancerofobie strach z rakoviny aj. řec. fobos strach.
Zdroj: psychiatrie-marholdova.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hysterie


psychický stav s charakteristickou výraznou a nestabilní emotivitou (citlivostí), se sklonem k primitivním reakcím, pocitem životního neuspokojení. Moderní psychiatrie již termín pro jeho pejorativní konotace vůbec nepoužívá.
Zdroj: psychiatrie-marholdova.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

panická porucha


zvláštní typ úzkostné poruchy, postihuje asi 3% populace; vyznačuje se opakujícími se nevyprovokovanými záchvaty silné úzkosti kombinované se strachem ze smrti nebo ze ztráty sebekontroly v trvání desítek sekund až minut. Tyto záchvaty se nazývají panické ataky. Ataky vznikají náhle, často spontánně, nelze je předvídat, jsou časově ohraniče [..]
Zdroj: psychiatrie-marholdova.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

psychóza


těžké duševní onemocnění, při němž nemocný ztrácí kontakt se skutečností, kterou jinak vnímá, jinak ji hodnotí a jinak se proto chová. Tato ztráta kontaktu souvisí s halucinacemi a bludy, pod jejichž vlivem se nemocný může dopouštět pro okolí zcela nepochopitelných činů. Psychotikovi, který se však nepovažuje za duševně nemocného nemá „ná [..]
Zdroj: psychiatrie-marholdova.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

psychofarmaka


obor zabývající se účinkem látek, zejm. léků, na duševní činnost a stavy člověka. Srov. psychofarmaka psyche; farmakologie.
Zdroj: psychiatrie-marholdova.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 15 se přihlašte, prosím.