realitninavigace.cz

Website:https://www.afternic.com/forsale/realitninavigace.cz?utm_source=tdfs_daslnc&utm_medium=daslnc&utm_ca
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy1
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (20)

1

2   0

inženýrské sítě


Neboli IS. Při nákupu pozemku hrají inženýrské sítě klíčovou roli. Tímto pojmem je označován přívod vody, elektřiny, kanalizace, plynu a telefonu na pozemek. Pokud parcela není napoje [..]
Zdroj: realitninavigace.cz

2

1   0

developer


Jde o osobu zajišťující projektování, financování a výstavbu nemovitostí. Většinu novostaveb můžete koupit přímo od developerů, nikoliv od realitních kanceláří. Abyste předešli nepříjemnostem s nedostatečným právním servisem nebo nevhodně formulovanou smlouvou, vezměte si při nákupu nemovitosti na pomoc realitního [..]
Zdroj: realitninavigace.cz

3

0   0

anuita


Obecně termín označující splátku z dluhu s pevnou výší. V realitních inzerátech nejčastěji pojem anuita najdeme ve spojitosti s družstevními byty. Kompletní splacení anuity je jednou z podmínek převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví. Při koupi družstevního bytu samozřejmě povinnost splatit anuitu přechá [..]
Zdroj: realitninavigace.cz

4

0   0

bezpodílové vlastnictví


Tento druh právního vztahu vzniká pouze uzavřením manželství. Oběma manželům náleží vlastnické právo k celé nemovitosti (či jiné věci ve společném jmění manželů), ale zárove [..]
Zdroj: realitninavigace.cz

5

0   0

družstevní vlastnictví


Byty v družstevním vlastnictví jsou pozůstatkem privatizace bytového fondu. V té době vznikala bytová družstva, která vykupovala domy od obcí. Majitelé podílů v bytovém družstvu pos [..]
Zdroj: realitninavigace.cz

6

0   0

exekuce


K uvalení exekuce dojde, má-li majitel nemovitosti nesplacené dluhy. Nesplatí-li majitel dlužnou částku, byt mu exekutor zabaví. Takto zabavené nemovitosti můžete velice výhodně koupit. Obavy, že by po vás mohl kdokoliv vymáhat dluh původního majitele, nejsou v případě právně ošetřeného prodeje na místě. Přesto odborn [..]
Zdroj: realitninavigace.cz

7

0   0

kauce na nájem


Jedná se o částku, kterou platíte majiteli bytu při pronájmu bytu či domu. Její výše se většinou pohybuje v rozmezí jednoho až tří nájmů a je vratná. Majiteli nemovitosti slouží kauce k úhradě nákladů v případě, že nájemník přestane platit smluvenou částku. Pokud nepodáte návrh na ukončení nájemní smlouvy [..]
Zdroj: realitninavigace.cz

8

0   0

kupní smlouva


Závazný právní dokument stanovující pravidla prodeje nemovitosti. „Šikovně“ sestavená kupní smlouva na byt vám může pěkně zavařit, proto její znění vždy raději konzultujte s  [..]
Zdroj: realitninavigace.cz

9

0   0

list vlastnictví


Zkráceně také LV je výpis z katastru nemovitostí. List vlastnictví je veřejně přístupný a lze do něj nahlédnout na katastrálním úřadě nebo a webu českého zeměměřičského úřadu (pozor, informace na této stránce nemusí být vždy aktuální). V LV najdete vlastníka nemovitosti, věcná břemena nebo případné exekuce [..]
Zdroj: realitninavigace.cz

10

0   0

občanská vybavenost


S tímto pojmem se často setkáte v inzerátech. Značí, jak blízko od dané nemovitosti je škola, obchod, lékárna, zkrátka vše, co běžně potřebujete k životu. V obcích s malou obč [..]
Zdroj: realitninavigace.cz


Pro zobrazení všech definic slova 20 se přihlašte, prosím.