redakcni-system.cz

Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy2
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (84)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Administrace


Obecně proces správy nějaké činnosti či objektu. V kontextu webových aplikací se jako administrace označuje neveřejné prostředí pro správu obsahu a funkcionalit prezentace. Administraci využívají zejména administrátoři prezentace. Jedná se o synonymum pro pojem backend. Podrobnější popis naleznete u vysvětlení tohoto pojmu. [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

analyza


Proces poznávání objektu, činnosti či problému za účelem jeho pochopení a případné změny, vytvoření nebo popisu. V kontextu webových prezentací se jako analýza označuje jednat samotný proces a pak také i výsledný produkt - zpráva popisující analyzovaný objekt s navrženým řešením a jeho důsledky. Při tvorbě a správě webových prezentací se využívá ně [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Analýza


Proces poznávání objektu, činnosti či problému za účelem jeho pochopení a případné změny, vytvoření nebo popisu. V kontextu webových prezentací se jako analýza označuje jednat samotný proces a pak také i výsledný produkt - zpráva popisující analyzovaný objekt s navrženým řešením a jeho důsledky. Při tvorbě a správě webových prezentací se využívá ně [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

import


Zdroj: redakcni-system.cz   NSFW / 18+

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backend


Označení pro neveřejnou část webové prezentace sloužící pro administraci prezentace. Každé CMS má v nějaké formě toto administrační rozhranní čili backend. Přístup do backendu je na přihlášení. U jednotlivých uživatelů backendu je obvykle možné definovat různá práva na činnosti, které lze v backendu provádět. Obvyklé činnosti, které lze provádět v [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

box


V kontextu Virgo CMS se jako box označuje oblast na stránce do které lze zapnout libovolnou instanci funkcionality. Box tedy funguje jako místo pro nějakou funkčnost (např. kontaktní formulář). Pokud není box obsazen tak se vůbec nijak nezobrazuje. Boxy jsou seskupovány podle potřeb prezentace do skupin. Nejčastější je použití trojsloupcového rozvr [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


Označení pro rozhraní v programování aplikací a webových prezentací. API je většinou uzavřený celek služeb (metody, funkce, objekty apod...) poskytující specifickou funkčnost či poskytující přístup ke specifickému objektu (databáze, jiná aplikace, souborový systém apod...). V kontextu webových aplikací se mohou vyskytovat dvě varianty API. Vnitřní [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adaptivní design


Adaptivní design pracuje s odlišnými rozvrženími webové stránky pro různá zařízení a rozlišení obrazovky. Webová stránka nakódovaná tímto způsobem se vlastně chová skokově. Jakmile web pozná, že rozlišení obrazovky kleslo pod určitou hranici, zavolá se jiná část CSS a web se přeskupí. Může se například změnit z 3 sloupcového rozvržení na 2 sloupcov [..]
Zdroj: redakcni-system.cz
Tento význam nebyl schválen

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Systém pro správu obsahu (někdy též označovaný jako redakční systém nebo publikační systém). V kontextu Internetu se jako CMS chápe systém pro správu a publikování webových prezentací. Prezentace postavené nad něktěrým z CMS systémů jsou ve větší či menší míře dynamické a umožňují změny celé prezentace bez nutnosti umět programovat nebo kódovat. Př [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cookies


Anglický termín sušenka nebo oplatka označuje v kontextu Internetu technologii ukládání dat webovou stránkou v počítači návštěvníka. Velikost těchto dat je většinou omezena na 4 kiB a obsah cookie není možné spustit. Z hlediska bezpečnosti se tak jedná o velmi bezpečnou technologii. Každý prohlížeč umí na požádání cookies smazat. Cookies se využíva [..]
Zdroj: redakcni-system.cz


Pro zobrazení všech definic slova 84 se přihlašte, prosím.