rozumnapujcka.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy12
Karma:-9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (12)

1

1   1

bankovní půjčka


Bankovní půjčka je finanční obnos zapůjčený dlužníkovi bankovním ústavem. Existuje mnoho typů bankovních půjček a úvěrů (hypotéka, spotřebitelská půjčka, neúčelová půjčka). Oproti lichvám a nebankovním půjčkám mají tyto produkty přísnější podmínky pro přijetí žádosti, ale jsou cenově výhodnější.
Zdroj: rozumnapujcka.cz

2

1   1

splátky


Splátky jsou platbou, která je rozložená do částí. Zaplacení dlužné částky jednorázově by příliš zatížilo dlužníkův rozpočet. Pro věřitele je tento způsob rovněž výhodný, protože splátky umožňují přičtení vyššího úroku.
Zdroj: rozumnapujcka.cz

3

0   2

půjčka


Jako půjčka (také úvěr) je označován finanční obnos, který osoba věřitele dočasně udělí (zapůjčí) žadateli (dlužníkovi). Dlužník musí ve stanovené době splatnosti obnos vrátit věřiteli a navíc zaplatit úrok z půjčky a případně další poplatky. Půjčky poskytují bankovní instituce, ale také nebankovní finanční společnosti, případně také firmy nebo oso [..]
Zdroj: rozumnapujcka.cz

4

0   1

rpsn


Roční procentní sazba nákladů (RPSN) je číslo, které udává podíl z dlužné částky (vyjádřený v procentech), jež musí zaplatit za období jednoho roku dlužník. V RPSN jsou započítány veškeré poplatky (za uzavření úvěru, vedení,…), první navýšená splátka neboli akontace, případně pojištění půjčky a další výdaje spojené s úvěrem. Toto číslo je pro zákaz [..]
Zdroj: rozumnapujcka.cz

5

0   1

úrok


Úrok je finanční odměna zaplacená poskytovateli půjčky (věřiteli) za zapůjčení peněz. Dlužník je povinen zaplatit věřiteli dlužnou částku navýšenou právě o úrok, a to buď jednorázově, nebo ve splátkách. Úrok je vyjádřen procentuálním podílem z dlužné částky, toto číslo se nazývá úroková míra (může být roční, čtvrtletní, měsíční) [..]
Zdroj: rozumnapujcka.cz

6

0   2

konsolidace půjček


(z lat. Con – dohromady, solidus – pevný) znamená upevnění nebo ustálení. Konsolidací půjček je míněno sjednocení několika závazků (úvěrů) v jeden. V praxi jde o možnost finanční úspory. Pokud má například domácnost více půjček, může je spojit v jednu a ušetřit za poplatky za vedení, apod., které by jinak musely být placeny u každé půjčky zvlášť. Ú [..]
Zdroj: rozumnapujcka.cz

7

0   1

nebankovní půjčka


Nebankovní půjčky jsou úvěry poskytované nebankovními finančními společnostmi. Od bankovních se liší snadnější dostupností (mírnější podmínky pro přijetí žádosti), ale také vyšší cenou (vyšší úroky i poplatky).
Zdroj: rozumnapujcka.cz

8

0   1

kreditní karta


Kreditní karta je druhem úvěru, který vám zajistí stálou finanční rezervu. Je určena k placení za zboží a služby, a to do výše limitu stanoveného tím, kdo kartu vydal (obvykle banka). Na konci každého měsíce poskytovatel vyúčtuje utracenou částku, kterou musí majitel karty splácet s navýšením o úrok. Většina poskytovatelů nabízí však tzv. bezúročné [..]
Zdroj: rozumnapujcka.cz

9

0   1

ručitel


Ručitel je subjekt, který se zaváže věřiteli zaplatit dluh v případě, když dlužník nebude platby schopen nebo nebude na výzvy k zaplacení reagovat. Ručitel má právo posléze požadovat uhrazení částky po dlužníkovi. Ručitel se vždy vystavuje poměrně vysokému riziku, že bude za dlužníka muset uhradit obnos, který z něj později nebude schopen vymoci. [..]
Zdroj: rozumnapujcka.cz

10

0   1

akontace


Akontace je pojem, který se používá u půjček, leasingu nebo nákupu na splátky. Jde o tzv. první navýšenou splátku. To znamená, že první splátka, kterou zaplatíte, bude vyšší než ty následující.
Zdroj: rozumnapujcka.cz


Pro zobrazení všech definic slova 12 se přihlašte, prosím.