siteone.cz

Website:https://www.siteone.cz:443/
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy3
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (44)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AJAX


(Asynchronous JavaScript and XML) je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují použití moderních webových prohlížečů. [..]
Zdroj: siteone.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Apache


Apache HTTP Server je softwarový webový server s otevřeným kódem pro Linux, BSD, Microsoft Windows a další platformy. V současné době dodává prohlížečům na celém světě většinu internetových stránek.
Zdroj: siteone.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu.
Zdroj: siteone.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bounce rate


Udává procento návštěvníků webu, kteří web po vstupu ihned opustili. Prakticky to znamená, že návštěvník opustil web po shlédnutí první stránky a dál dovnitř webu nepokračoval. Bounce rate většinou indikuje, že daná stránka nezaujala k další akci.
Zdroj: siteone.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

browser


Webový prohlížeč (též browser) je počítačový program, který slouží k prohlížení WWW. Program umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku. Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, obvykle velmi jed [..]
Zdroj: siteone.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Cache je označení pro vyrovnávací paměť používanou ve výpočetní technice. Je zařazena mezi dva subsystémy s různou rychlostí a vyrovnává tak rychlost přístupu k informacím. Účelem cache je urychlit přístup k často používaným datům na „pomalých“ médiích jejich překopírováním na média rychlá. Příkladem „pomalého“ [..]
Zdroj: siteone.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


Se používá na webu tam, kde je potřeba rozlišit lidské uživatele od robotů – například při vkládání komentářů, při registraci apod. Důvod, proč se CAPTCHA vůbec používá, je ten, že bez něj by se do různých diskusních fór pomocí spamových robotů dostalo velké množství komentářového spamu, který ve velké míře chrlí některé spamové serv [..]
Zdroj: siteone.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


Je poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Čili - kolikrát se musela daná reklama zobrazit, aby na ni někdo kliknul.
Zdroj: siteone.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Systém pro správu obsahu je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta. Pro CMS se někdy používají i oborově podobné termíny redakční či publikační systém. [..]
Zdroj: siteone.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Cookies


Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá [..]
Zdroj: siteone.cz


Pro zobrazení všech definic slova 44 se přihlašte, prosím.