spiscr.info

Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy0
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (20)

1

2   0

peer


 = kolega vyškolený pro psychickou pomoc. Je převážně členem týmu psychologické a psychosociální péče (pomoci, služby)
Zdroj: spiscr.info

2

1   0

prevence


Soubor opatření, jejichž cílem je předcházení mimořádným událostem a krizovým situacím popř. předcházení jejich škodlivým dopadům. Zdravotní prevence zahrnuje trvalé poskytování kvalitních informací, specifické vzdělávání a specifické nácviky. Cílem je připravit zdravotníky na orientaci v mimořádných událoste [..]
Zdroj: spiscr.info

3

0   0

critical incident stres management


Soubor opatření, který se týká  řízení a zvládání stresu před, při a po událostech mimořádného charakteru.  Opatření před resp. během přípravy na události se týkají  vzdělávání, školení, životního stylu, nácviků. Opatřeními, která se užívají v průběhu  událostí, jsou první psyc [..]
Zdroj: spiscr.info

4

0   0

integrovaný záchranný systém čr


Je systémem pro koordinaci záchranných a likvidačních prací. Není organizací v podobě instituce, ale jen a především vyjádřením pravidel spolupráce.
Zdroj: spiscr.info

5

0   0

krize


Subjektivně  ohrožující situace s velkým dynamickým nábojem, který je potenciálem změny . Situace, se kterou si člověk neví rady (Vodáčková, D.: Krizová intervence. Portál 2002, str.27)
Zdroj: spiscr.info

6

0   0

krizová intervence


První odborná psychická pomoc přímým kontaktem. Je zaměřená na zmírnění akutních obtíží osob v náročných  životních situacích. KI poskytují odborníci na duševní zdraví s výcvikem v KI (psychologové, psychiatři), či další osoby s výcvikem v krizové intervenci.
Zdroj: spiscr.info

7

0   0

mimořádná událost


Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka nebo přírodními vlivy. MU ohrožují život, zdraví a majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a následně  likvidačních prací. Předchází jí zpravidla mimořádná situace, která by mohla do mimořádné události vyústit, není- [..]
Zdroj: spiscr.info

8

0   0

odborník na duševní zdraví


Osoba s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oboru psychologie nebo psychiatrie. Odborník, schopný poskytovat kvalifikovanou a odbornou pomoc ve smyslu psychologické či psychiatrické péče.
Zdroj: spiscr.info

9

0   0

odborný garant


Osoba, která z odborného hlediska dozoruje správné provádění příslušné činnosti a deklarované postupy v konkrétní problematice. Jde o odborníka, který má v příslušném oboru prováděné činnosti komplexní přehled a zkušenosti. 
Zdroj: spiscr.info

10

0   0

osobní pomoc


Činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací na výzvu velitele zásahu, starosty obce nebo přednosty okresního úřadu. Osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.
Zdroj: spiscr.info


Pro zobrazení všech definic slova 20 se přihlašte, prosím.