svatojirskyles-mas.cz

Website:http://www.svatojirskyles-mas.cz
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy2
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (11)

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

fiche


oblast podpory stanovené MAS v rámci SPL
Zdroj: svatojirskyles-mas.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


objem finančních prostředků, které je možné rozdělit na jednotlivé projekty v rámci dané fiche
Zdroj: svatojirskyles-mas.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

De minimis


označení opatření, na které je možné získat dotaci pouze v omezeném vcelkovém rozsahu, za dobu posledních 3 let je možné získat dotace v souhrnné výši max 200 000 EUR
Zdroj: svatojirskyles-mas.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Spolufinancování


nutnost podílet se na nákladech projektu vlastními financemi
Zdroj: svatojirskyles-mas.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Způsobilý výdaj


Zdroj: svatojirskyles-mas.cz   NSFW / 18+

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

předfinancování


celý projekt je nejdříve nutné zaplatit z vlastních zdrojů, teprve po ukončení projektu a předložení proplacených faktur a dalších účetních dokladů na SZIF bude dotace proplacena
Zdroj: svatojirskyles-mas.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Konečný příjemce


žadatel, jehož žádost o dotaci byla schválena a on realizuje projekt
Zdroj: svatojirskyles-mas.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

leader


metoda založená na spolupráci místních aktérů při rozvoji venkova, na jejíchž principech pracují jednotlivé MAS
Zdroj: svatojirskyles-mas.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Žadatel


jednotlivec nebo organizace, která žádá o dotaci, musí splňovat definici žadatele pro příslušnou fichi
Zdroj: svatojirskyles-mas.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kritéria přijatelnosti


základní podmínky, které musí projekt splnit, aby mohl býtž dále hodnocen
Zdroj: svatojirskyles-mas.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 11 se přihlašte, prosím.