vhvspeed.cz

Website:https://www.vhvspeed.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy3
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (66)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

hardware


Pevné vybavení počítače. Disk, PCI(ex) karty, procesor, apod. 
Zdroj: vhvspeed.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

útlum


Ztráta signálu, která vzniká při průchodu signálu kabelovým vedením.
Zdroj: vhvspeed.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ad-hoc mode


Wi-fi síť, která neobsahuje žádný přístupový bod, je známa jako ad-hoc wi-fi síť. Aby se zařízení mohla připojit k síti, musejí být nakonfigurována pro komunikaci v ad-hoc režimu. Ad-hoc síť je někdy uváděna též jako síť s rovnocennými uzly (peer-to-peer) nebo jako nezávislá síť (IBSS).
Zdroj: vhvspeed.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregace


Přenosová kapacita vyhrazená poskytovatelem připojení pro určitý počet lidí. Poměr, který udává počet lidí, které poskytovatel určil k využívání jedné linky.
Zdroj: vhvspeed.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anténa


Pasivní prvek sloužící pro příjem a vysílání rádiových vln.  Antény dělíme na sektorové, všesměrové, směrové. Každá anténa má jiný úhel vyzařování a jiný zisk. Sektorové antény vysílají nejčastěji pod úhly 60 – 90°, všesměrové 360° a směrové <20°.
Zdroj: vhvspeed.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antivir


Jde o program chránící počítač před napadením počítačovým virem a jeho dalším šířením. AP Neboli „Acces Point, přístupový bod“ je zařízené, které vysílá a přijímá signál a umožňuje tak přístup do bezdrátové sítě.
Zdroj: vhvspeed.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bandwidth


Tímto termínem se typicky označuje rychlost připojení k síti (maximální rozsah).
Zdroj: vhvspeed.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bleskojistka


Přepěťová ochrana, která má za úkol chránit zařízení proti zničení vlivem vysokého napětí a přepětí, či výboje.
Zdroj: vhvspeed.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bluetooth


Jedná se o rádiovou bezdrátovou normu, která je nejvhodnější pro komunikaci v dosahu (do 10 metrů) mezi počítačem, periferními zařízeními a příručními zařízeními.
Zdroj: vhvspeed.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bridge


Síťový most spojuje dva segmenty téže sítě. Přístupové body fungují jako mosty mezi kabelovými a bezdrátovými segmenty sítě. Dalším druhem mostu je bezdrátový most, který se používá ve dvojicích pro spojení segmentů kabelové sítě.
Zdroj: vhvspeed.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 66 se přihlašte, prosím.