vitejtenazemi.cz

Website:http://www.vitejtenazemi.cz
Obdržené pozitivní hlasy119
Obdržené negativní hlasy53
Karma:65 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (582)

1

5   2

rozvodí


Hranice mezi dvěma povodími. Tvoří hranici mezi sousedícími povodími. Po rozvodí vede rozvodnice, která se nejčastěji nachází na topografických vrcholech a horských hřebenech. Někdy j [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2

5   0

predace


Vztah mezi organismy, kdy se jeden organismus (populace) stává zdrojem energie a výživy pro jiné organismy (populace).
Zdroj: vitejtenazemi.cz

3

5   2

aglomerace


Seskupení vzájemně blízkých sídel, kde jedno dominuje. Např. město se svým okolím (předměstí, satelitní města) nebo několik srovnatelně velkých měst srostlých v jednu souvisle zast [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

4

5   4

urbanizace


Proces, při kterém dochází k relativnímu i absolutnímu růstu měst a městských aglomerací. Kumulace administrativních, průmyslových, komerčních i dalších doplňkových aktivit a funkc [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

5

4   3

povodí


Oblast, ze které voda odtéká do jedné konkrétní řeky či jezera. Hranice mezi dvěma povodími se nazývá rozvodí. Všechna povodí konkrétního moře či oceánu pak nazýváme úmoří.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

6

4   1

biocid


Látka ničící živé organismy. Může být přírodního původu, nebo je vyrobena člověkem.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

4   0

biogenní prvky


Za biogenní prvky označujeme takové prvky, které jsou nezbytné pro stavbu a funkci organismů. Řadíme mezi ně uhlík, kyslík, vodík, dusík, fosfor a síru. Organismy se liší od anorganick [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

8

3   0

recipient


Obecně příjemce. V kontextu vodohospodářství jde o vodní útvar, nejčastěji vodní tok (vodoteč), která přijímá nějakou vodu. Recipientem je oceán pro řeku, řeka či nádrž pro poto [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

9

3   0

fauna


Zvířena; seznam nebo výčet živočišných druhů, které se vyskytují na určité lokalitě, území nebo ve větší oblasti.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

10

3   0

průmyslová revoluce


Přechod řemeslné ruční výroby a manufaktur k tovární výrobě za použití strojů. Hnací silou byl zejména parní stroj, který se velmi rychle rozšířil do všech průmyslových oblastí [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz


Pro zobrazení všech definic slova 582 se přihlašte, prosím.