Význam recipient
Co znamená slovo recipient? Zde naleznete 13 významů slova recipient. Můžete také přidat význam slova recipient sami

1

3   0

recipient


Obecně příjemce. V kontextu vodohospodářství jde o vodní útvar, nejčastěji vodní tok (vodoteč), která přijímá nějakou vodu. Recipientem je oceán pro řeku, řeka či nádrž pro poto [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2

1   0

recipient


příjemce
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

2   1

recipient


Vodní tok nebo nádrž tvoøící souèást hydrologického povodí odvodòovaného území.
Zdroj: stavimedum.cz

4

1   0

recipient


Vodní tok, nádrž, zdrž, jezero, moře nebo propustné půdní vrstvy, pokud přijímají vodu z určitého povodí nebo vodu odpadní
Zdroj: pmo.cz

5

1   0

recipient


čtenář, posluchač, divák, který přijímá jazykový projev, komunikát
Zdroj: peacock.cz

6

0   0

recipient


– vodstvo (moøe, jezero, øeka, atd.) vodní tok nebo jakákoli podzemní vrstva pøijímající vodu z urèitého povodí èi vodu odpadní.
Zdroj: usbf.cz

7

0   0

recipient


Vodní tok nebo nádrž tvořící součást hydrologického povodí odvodňovaného území.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0   0

recipient


Vodní tok nebo nádrž tvoøící souèást hydrologického povodí odvodòovaného území.
Zdroj: bydlenisnu.cz

9

0   0

recipient


Vodní tok nebo nádrž tvořící součást hydrologického povodí odvodňovaného území.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

10

0   0

recipient


Vodní tok nebo nádrž tvořící součást hydrologického povodí odvodňovaného území.
Zdroj: cip-stavby.cz

11

0   0

recipient


vodní tok nebo nádrž, která slouží k odvádění povrchové nebo odpadní vody
Zdroj: realitnislovnik.cz

12

0   0

recipient


Súhrnný termín pre ľudí vnímajúcich umelecké diela (poslucháč, divák, čitateľ a pod.) Recipient pristupuje pred umelecké dielo s určitými očakávaniami a v komunikácii s dielom [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

13

0   0

recipient


Vodní recipient je každý vodní útvar, do něhož vyúsťují povrchové vody nebo znečištěné odpadní vody. Jedná se o všechny větší vodní plochy v krajině jako rybníky, přehradní n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova recipient
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< lay column >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam