vseohw.net

Website:http://www.vseohw.net
Obdržené pozitivní hlasy12
Obdržené negativní hlasy17
Karma:-4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (302)

1

2   2

intel


Výrobce procesorù, napø. "Intel Pentium 4".
Zdroj: vseohw.net

2

2   3

pata


viz. UATA
Zdroj: vseohw.net

3

1   0

3d


"Three Dimensional" Prostorové - tøírozmìrné zobrazení tìles. Je to technologie, která se dnes hojnì využívá.
Zdroj: vseohw.net

4

1   1

chat


Rozhovor více uživatelù po síti.
Zdroj: vseohw.net

5

1   0

clip


"Colling Line Idetification Presentation" Identifikace volajícího
Zdroj: vseohw.net

6

1   0

dts


"Digital Theater Surround" Toto je vícekanálový digitální formát. Pracuje s dobrou kompresí, což zaruèuje vysokou kvalitu.
Zdroj: vseohw.net

7

1   0

hdmi


Rozhraní pro pøenos nekomprimovaného zvuku a obrazu, použití nalézá napø. u propojení plazmových a LCD televizí s DVD rekordérem, recieverem nebo s multimediálním PC.
Zdroj: vseohw.net

8

1   0

icq


''I Seek You'' Program, který umožòuje rychlý Chat.
Zdroj: vseohw.net

9

1   0

rgb


''Red Green Blue'' Tøi barevné složky aktivních barevných soustav( èervená, zelená a modrá).
Zdroj: vseohw.net

10

1   0

www


''World Wide Web'' Celosvìtová sí?, volnì pøeloženo celosvìtová pavuèina. Užívá se pøi zadání internetové (IP) adresy.
Zdroj: vseohw.net


Pro zobrazení všech definic slova 302 se přihlašte, prosím.