Význam Benchmark
Co znamená slovo Benchmark? Zde naleznete 45 významů slova Benchmark. Můžete také přidat význam slova Benchmark sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Všeobecně dobře známý cenový index nebo cenný papír, který je považován za průměrného a typického reprezentanta trhu, a s nímž se podobné investice poměřují.
Zdroj: nextfinance.cz

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Obecné označení programu, který zjišťuje výkon, schopnosti či kvalitu hardwaru. Zpravidla se jedná o test s výsledným skóre, díky čemuž se mohou vzájemně porovnávat různé počítačové sestavy apod. [..]
Zdroj: svethardware.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Index vybraný podle zaměření fondu, který slouží k porovnání výkonnosti fondu (též srovnávací etalon).
Zdroj: mesec.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Srovnávací hodnota určité veličiny. Měrná značka, etalon, úhelný kámen, podle kterého budeme srovnávat.
Zdroj: mediaguru.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Ukazatel, ke kterému se porovnává výkonnost portfolia. Benchmarkem je většinou některý z veřejných indexů, resp. jejich kombinace. Volba benchmarku musí odpovídat investičnímu zaměření portfolia.
Zdroj: profity.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


(srovnávací etalon) index vybraný podle zamìøení fondu, který slouží k porovnání výkonnosti fondu Bonus
Zdroj: abecedapodnikani.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Benchmark


Báze, vùèi které se sleduje výnosnost akcií èi ostatních aktiv. Zpravidla se jedná o index
Zdroj: akcie.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Referenční bod (srovnávací kritérium) a norma excelence oproti podobným výkonům nebo procesům, které měříme. Úroveň „nejlepší ve své kategorii“ (best-in-class).
Zdroj: csr-online.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investičního nebo vkladového instrumentu. Například lze srovná [..]
Zdroj: czechwealth.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Báze, vùèi které se sleduje výnosnost akcií èi ostatních aktiv. Zpravidla se jedná o index Souvisí s: Beta, Bìžný výnos (Current Yield), Smìrodatná odchylka
Zdroj: fio.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investice. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia, se kterým investor obchoduje na pražské burze s vývojem oficiá [..]
Zdroj: abcfv.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Referenèní hladina pro porovnání výkonnosti.
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


srovnávací sazba nebo index
Zdroj: mojeinvestice.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


co nejreálnìjší referenèní hladina pro porovnávání výkonnosti a úrovnì (napø. 1mìsíèní PRIBOR)
Zdroj: home.tiscali.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


V¹eobecnì dobøe známý cenový index nebo cenný papír, který je pova¾ován za prùmìrného a typického reprezentanta trhu, a s ním¾ se podobné investice pomìøují.
Zdroj: cechmal.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


srovnávací hodnota určité veličiny.
Zdroj: cevelova.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


co nejreálnější referenční hladina pro porovnávání výkonnosti a úrovně (např. 1měsíční PRIBOR)
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Je to metoda srovnávání určitých hodnot. Například porovnání výnosnosti akciového indexu s jednotlivými akciemi.
Zdroj: easyinvest.cz (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Odráží co nejreálnější referenční hladinu pro porovnávání výkonnosti a úrovně portfolia. Cílem fondu je investovat tak, aby byl lepší než jeho benchmark. Např. český akciový fon [..]
Zdroj: miras.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Odráží co nejreálnější referenční hladinu pro porovnávání výkonnosti a úrovně (Např. český akciový fond má za svůj benchmark index PX-50. Cílem fondu je investovat tak, aby byl lepší než jeho benchmark.)
Zdroj: traders.cz (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Typ míry používané pro referenční účely, často jako index segmentu trhu, do kterého investuje investiční fond, používá se na hodnocení managera fondu a jeho výkon.
Zdroj: cz.brokerjet.com (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Obvykle index (např. DAX, DJIA), který slouží jako měřítko pro porovnání výkonnosti portfolia.
Zdroj: cz.brokerjet.com (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Speciální aplikace, která slouží pøi zjišování výkonu poèítaèe nebo jednotlivých komponentù.
Zdroj: vseohw.net

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Program pro testování výkonu, rychlosti, kompatibility daného zaøízení, aplikace èi dat.
Zdroj: cadforum.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Ukazatel, ke kterému se porovnává výkonnost portfolia. Benchmarkem je většinou některý z veřejných indexů, resp. jejich kombinace. Volba benchmarku musí odpovídat investičnímu zaměření portfolia. [..]
Zdroj: investicniklub.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Obvykle index (napø. DAX, DJIA), který slouží jako mìøítko pro porovnání výkonnosti portfolia. Typ míry používané pro referenèní úèely, èasto jako index segmentu trhu, do kterého investuje investièní fond. Používá se na hodnocení managera fondu a jeho výkon.
Zdroj: vertesi.cz (offline)

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investičního nebo vkladového instrumentu. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia, se kterým obchodujeme na BCPP, s vývojem oficiálního bu [..]
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Co nejreálnější referenční hladina pro porovnávání výkonnosti a úrovně. Slouží jako prostředek k měření výkonnosti fondů. Umožňují investorům porovnávat výkonnost různých managerů fondů a vytvářet si [..]
Zdroj: woodis.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Zpravidla index, podle kterého se měří performance fondu. Cílem aktivního manažera fondu je Outperformance benchmark, zatímco tzv. index-tracker se pokoušejí přesně sledovat benchmark.
Zdroj: rb.cz (offline)

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Báze, vůči které se sleduje výnosnost akcií či ostatních aktiv. Zpravidla se jedná o index. Může se též chápat jako referenční hladina pro porovnání výkonnosti.
Zdroj: patria-direct.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Obvykle index (např. DAX, DJIA), který slouží jako měřítko pro porovnání výkonnosti portfolia.
Zdroj: brokerjet.cz (offline)

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Typ míry používané pro referenční účely, často jako index segmentu trhu, do kterého investuje investiční fond, používá se na hodnocení managera fondu a jeho výkon.
Zdroj: brokerjet.cz (offline)

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Je to všeobecné označenie aplikácií, ktoré sú zamerané na meranie výkonu zariadení (vykresľovanie 2D a 3D grafiky, výpočtový čas procesora a podobne).
Zdroj: androidhryaplikacie.sk (offline)

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Index sloužící k porovnání výkonnosti fondu (také srovnávací etalon). Vybírá se dle zamìøení fondu.
Zdroj: vysokyurok.cz

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


srovnávací hodnota určité veličiny.
Zdroj: facebook-stranka.cz

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investičního nebo vkladového instrumentu. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia se kterým obchodujeme na BCPP s vývojem oficiálního burzovního indexu PX 50. Tento index je potom benchmarkem - referenční úrovní pro vyhodnocování výkonu investičních záměrů, které [..]
Zdroj: fondmarket.cz (offline)

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Index nebo cenný papír, s nímž se poměřují jiné investice a hodnotí se tak jejich výnosnost.
Zdroj: novaspolecnost.cz (offline)

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Ukazovate¾, ktorý reprezentuje trh, na ktorom fond investuje. Benchmarkom je zvyèajne niektorý z trhových indexov, prípadne ich kombinácia. Porovnaním v&yacut [..]
Zdroj: tam.sk

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investičního nebo vkladového instrumentu. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia se kterým obchodujeme na BCPP s  [..]
Zdroj: reico.cz

40

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Benchmark


Báze, vùèi které se sleduje výnosnost finanèních aktiv. Zpravidla se jedná o index.
Zdroj: fxstreet.cz

41

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Benchmark


Ukazatel, ke kterému se porovnává výkonnost portfolia. Benchmarkem je většinou některý z veřejných indexů, resp. jejich kombinace. Volba benchmarku mus&i [..]
Zdroj: csas.cz

42

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Benchmark


Program pro testování výkonu, rychlosti, kompatibility daného zaøízení, aplikace èi dat.
Zdroj: cadcam.cz

43

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Benchmark


Srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investice. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia, se kterým investor obchoduje na pražské burze s vývojem oficiálního burzovního indexu PX. Tento index je potom benchmarkem - referenční úrovní pro vyhodnocování úspěšnosti investičních záměrů. [..]
Zdroj: cnb.cz (offline)

44

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Benchmark


Benchmark fondu je jeho hlavním srovnávacím měřítkem. Nejčastěji to je dobře známý tržní index, kombinace indexů nebo vlastní index (není-li k dispozici vhodný index). Porovnávání výkonnostních a rizikových indikátorů fondu vůči benchmarku je jednou z možností, jak dosáhnout kvalitní správy aktiv fondu.
Zdroj: ingbank.cz (offline)

45

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Benchmark


srovnávací úroveò; vìtšinou pro podílové fondy bìžné pojistné
Zdroj: pojistenec.cz (offline)

<< Spolužadatel Depozitáø >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam