vseprojistotu.cz

Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy3
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (95)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace návrhu smlouvy


Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresár návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu.
Zdroj: vseprojistotu.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktuální hodnota individuálního účtu


Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.
Zdroj: vseprojistotu.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokační poměr


Poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů.
Zdroj: vseprojistotu.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti t [..]
Zdroj: vseprojistotu.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asistenční služba


Pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště; spočívá v závazku pojišťovny, která provozuje pojišťovací činnost podle pojistného odvětví č. 18 č&aacu [..]
Zdroj: vseprojistotu.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Běžné pojistné


Pojistné stanovené za pojistné období.
Zdroj: vseprojistotu.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonifikace


Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.
Zdroj: vseprojistotu.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cizozemské vozidlo


Vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo územ&i [..]
Zdroj: vseprojistotu.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Časová cena


Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. [..]
Zdroj: vseprojistotu.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Čekací doba


Doba po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění (obvykle v soukromém zdravotním pojištění).
Zdroj: vseprojistotu.cz


Pro zobrazení všech definic slova 95 se přihlašte, prosím.