vymahanidluhu.cz

Website:https://www.serafservis.cz
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (12)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

věřitel


je ten, kterému je dlužník povinen plnit (hradit) svůj závazek. Věřitel má pohledávku za dlužníkem a dlužník má dluh vůči věřiteli.
Zdroj: vymahanidluhu.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Veriteľ


je ten, kterému je dlužník povinen plnit (hradit) svůj závazek. Věřitel má pohledávku za dlužníkem a dlužník má dluh vůči věřiteli.
Zdroj: vymahanidluhu.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dlužník


je ten, který je povinný ze závazkového právního vztahu k plnění vůči věřiteli. Dlužník má dluh vůči věřiteli a věřitel má pohledávku za dlužníkem.
Zdroj: vymahanidluhu.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pohledávka


je právo věřitele na plnění od dlužníka. Spočívá v právu věřitele požadovat po dlužníkovi, aby něco dal (například peníze ve stanovené výši), konal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl. Může být peněžitá tak nepeněžitá.
Zdroj: vymahanidluhu.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


označuje to, co je někdo někomu povinen vyrovnat. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje oprávnění věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal. Z hlediska věřitele se tento vztah označuje jako pohledávka: to znamená, že pohledávka je oprávnění věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy tzv. plnění. Dluh se ob [..]
Zdroj: vymahanidluhu.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Úrok


je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní můžeme disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka – nazývaná jistina – navrácena spolu s navýšením, úrokem. Fakticky je úrok projevem časové [..]
Zdroj: vymahanidluhu.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Penále


je sankce za zpožděnou platbu, nedodržení data splatnosti. Nejčastěji se uplatňuje penále v případě opožděné platby daně. V případě nedodržení splatností se automaticky vypočítává penále jako příslušenství daně. Penále se vypočítává za každý den následující po data splatnosti až do dne platby. V případě nedodržení splatnosti penále se další penále [..]
Zdroj: vymahanidluhu.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

půjčka


je právním důvodem vzniku závazku. Při půjčce dlužník obdrží předem smluvené množství peněz a je povinen mu tuto částku do určitého data vrátit. Může být ujednána jednorázová úhrada, případně úhrada ve splátkách. Půjčka může být úročná nebo bezúročná.
Zdroj: vymahanidluhu.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Insolvenční řízení


je zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku dlužníka způsob, jakým tento úpadek bude řešen. V ČR se pojem insolvenční řízení rozumí v současnosti řízení podle insolvenčního zákona. Insolvenční řízení je druhem občanského soudního řízení. Jeho charakteristickou zvláštností je to že v sobě zahrnuje jak prvky řízení nalézacího, tak [..]
Zdroj: vymahanidluhu.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ručiteľ


je osoba, která je rozdílná od dlužníka, které se za dlužníka zavazuje, že nesplní-li svůj závazek – úhradu, splní ji za ně ručitel. Ručitel se stává osobou zavázanou věřiteli stejně, jako dlužník.
Zdroj: vymahanidluhu.cz


Pro zobrazení všech definic slova 12 se přihlašte, prosím.