zentiva.cz

Website:https://www.zentiva.cz/
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy0
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (25)

1

2   0

exspirace


Datum exspirace léku udává, do kdy lze při správném uchovávání lék použít bez rizika snížení jeho účinku či bezpečnosti; datum exspirace léku musí být na obalu léku vždy vyznačeno (obvykle měsíc a rok); léky s prošlým datem exspirace nesmí být používány a měly by být zaneseny do lékárny ke zneškodnění; dob [..]
Zdroj: zentiva.cz

2

1   0

recept


Lékařský předpis neboli psaný pokyn lékaře lékárníkovi k vydání, případně i přípravě určitého léku pro konkrétního pacienta; formulář receptu má několik částí včetně formálních náležitostí týkajících se pacienta a předepisujícího lékaře; doba platnosti receptu je omezená – obvykle je to 7 dní, rece [..]
Zdroj: zentiva.cz

3

1   0

šarže


Výroba léků probíhá většinou v šaržích; šarže je definované množství léku vytvořené v jediném výrobním procesu, tj. za stejných podmínek a mající tedy shodné vlastnosti; každá šarže určitého léku bývá testována na účinnost, čistotu apod.; šarže léku se označuje obalu léku číselným kódem (číslo ša [..]
Zdroj: zentiva.cz

4

0   0

alergie léková


Stav přecitlivělosti organismu na určitý lék; nejčastějšími projevy lékové alergie jsou různé kožní reakce, zúžení průdušek, otok; nejzávažnější formou alergie je anafylaxe neboli anafylaktický šok, což je náhlá, život ohrožující alergická reakce spojená s otokem dýchacích cest; mezi léky, které mohou vyvola [..]
Zdroj: zentiva.cz

5

0   0

antioxidanty


pomocné látky, které se přidávají k účinné látce z důvodu její ochrany před znehodnocením vzdušným kyslíkem (antioxidační přísady); látky chránící tkáně těla před poškozením kyslíkovými radikály; antioxidační účinky vykazují některé vitamíny (C, E, betakaroten) či stopové prvky (selen)
Zdroj: zentiva.cz

6

0   0

aplikace léku


Podání léku; rozlišuje se několik cest aplikace léku, např. sublingvální, kdy se lék vkládá pod jazyk a nechá se rozpustit, perorální (polknutí léku), parenterální – nejčastěji injekce (dle místa aplikace např. svalová –intramuskulární, žilní – intravenózní, podkožní – subkutánní), topické, kdy se lék [..]
Zdroj: zentiva.cz

7

0   0

atc skupina


Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léků podle doporučení SZO (Světová zdravotnická organizace). Skupina léků, která se používá pro léčbu stejného typu onemocnění.
Zdroj: zentiva.cz

8

0   0

barvivo


Pomocné látky, které slouží k barevné úpravě vzhledu léku a k rozlišení tvarem podobných léků obsahujících různé účinné látky, případně léků s různou koncentrací stejné účinné látky.
Zdroj: zentiva.cz

9

0   0

dávkování


Množství látky/látek v jednotlivé dávce a časový interval mezi dávkami nastavené tak, aby bylo dosaženo jeho optimální účinnosti, bezpečnosti a pohodlnosti pro pacienta; z důvodů účinnosti a bezpečnosti léku je také nezbytné lékařem předepsané dávkování přesně dodržovat; dávkování léku je často individuální [..]
Zdroj: zentiva.cz

10

0   0

ddd


Definovaná denní dávka – uměle vytvořená administrativní jednotka, užívaná např. ke sledování spotřeby léčiv.
Zdroj: zentiva.cz


Pro zobrazení všech definic slova 25 se přihlašte, prosím.