Význam ucho
Co znamená slovo ucho? Zde naleznete 9 významů slova ucho. Můžete také přidat význam slova ucho sami

1

0   0

ucho


''(místo plurálu duálové skloňování)'' orgán sluchu | * | * | ''(místo plurálu duálové skloňování)'' jeho vnější část, boltec | * | věc nebo její část připomínající [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

ucho


taliga
Zdroj: dominicweb.eu

3

0   0

ucho


Sluchový orgán na hlavì savcù.
Zdroj: savci.upol.cz

4

0   0

ucho


Malinký titulek vlevo nebo vpravo na titulní stránce.
Zdroj: marketingove-poradenstvi-bz.cz

5

0   0

ucho


Ucho je československý černobílý film z roku 1970, který podle scénáře Jana Procházky natočil režisér Karel Kachyňa s tehdejšími manželi Radoslavem Brzobohatým a Jiřinou Bohdalovou [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

ucho


Ucho je sluchový orgán obratlovců. Jeho základními částmi jsou vnější, střední a vnitřní ucho.
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

ucho


Slovo ucho má následující významy: ucho – sluchový orgán přeneseně i označení pro část předmětu sloužící k uchopení a manipulaci (ucho džbánu, hrnce, nákupní tašky…) Dalš [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

ucho


Ucho je sluchový orgán obratlovců. Jeho základními částmi jsou vnější, střední a vnitřní ucho.
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   1

ucho


v mno¾ném èísle ucha, u¹i - roz¹íøení horní (nìkdy i dolní) èásti kamenného ostìní nebo omítkové ¹ambrány oken nebo portálù, rámované zpravidla…
Zdroj: pametihodnosti.cz

Přidat význam slova ucho
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Hradec Králové prvek >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam