Význam význam
Co znamená slovo význam? Zde naleznete 4 významů slova význam. Můžete také přidat význam slova význam sami

1

0   0

význam


myšlenkový obsah nebo smysl nějakého vyjádření | * | důležitost, závažnost | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

význam


meaning, have the same meaning (as in A)
Zdroj: ped.muni.cz

3

0   0

význam


podstatné jméno význam v prvním slova smyslu označuje, co daná věc, slovo apod. znamená, resp. k čemu slouží. Jako příklad lze uvést například větu „Hlavním významem Evropské unie je hospodářská a kulturní spolupráce“, kterou lze do hovorové češtiny přeložit jako „Evropská unie je nejdůležitější z hlediska hospodářské a kulturní spolupráce.“

V přeneseném slova smyslu může slovo význam též znamenat smysl nebo důvod. Například ve větě „Nemá žádný význam hlasovat, protože mě stejně přehlasují“ plní slovo význam funkci slova smysl, když vyjadřuje, že je bezpředmětné se z pohledu určité osoby účastnit hlasování, neboť toto hlasování nebude mít na celkový výsledek žádný vliv.
JanP - 8. prosince 2018

4

0   1

význam


Význam v češtině označuje: to, co slovo, věta nebo text míní, co vyjadřuje čili referent („význam slova les“) závažnost nějaké události, tématu nebo osoby („významné ochlazen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova význam
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< pohlavní mající >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam