Význam validní
Co znamená slovo validní? Zde naleznete 4 významů slova validní. Můžete také přidat význam slova validní sami

1

7   3

validní


(o jménech) v souladu s mezinárodní botanickou nomenklaturou (International Code of Botanical Nomenclature)
Zdroj: agromanual.cz

2

4   1

validní


Validita (z lat. validus, statný, silný, zdravý) označuje platnost, například dokumentu, vědeckého postupu nebo argumentu. Dále označuje: validita (výzkum) validita (správní právo) - uzn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

validní


Slovo validní pochází z latiny, a to konkrétně ze slova validus, označující něco zdravého, pořádného nebo silného. V obdobném významu je slovo validní používáno též v českém jazyce, kdy se však význam slova validní více blíží pojmům platný, řádný, ověřený nebo prověřený.

Slovo validní je knižní výraz, používaný převážně v odborných kruzích. Např. v právu je slovem validní označováno takové právní jednání, které nemá žádné nedostatky, tj. je platné (např. validní smlouva či validní podpis). Navzdory tomu je možné se slovem validní setkat i v běžné řeči, např. ve spojitosti s jízdním dokladem: validní jízdenka je řádně zakoupená a označená jízdenka.
JanP - 8. prosince 2018

4

2   4

validní


Validní jazykový test nebo jiný hodnotící nástroj zjišťuje to, co má zjistit. Žádný test nemůže být dokonale validní, ale kvalitní testy usilují o vysokou míru validity.
Zdroj: linguanet-worldwide.org

Přidat význam slova validní
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< vadnutí variegace >>