Význam warranty
Co znamená slovo warranty? Zde naleznete 4 významů slova warranty. Můžete také přidat význam slova warranty sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

warranty


Cenné papíry, které opravòují k nabytí podkladových aktiv. Majitel warrantu získává právo koupit, èi prodat urèité množství podkladového aktiva k pøedem stanovenému termínu, za pøedem stanovenou ce... [..]
Zdroj: fio.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

warranty


záruka - vyhlásenie o zodpovednosti výrobcu za chyby produktu
Zdroj: amonitsro.sk

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warranty


záruka, garance | guarantee
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warranty


Cenné papíry, které opravòují k nabytí podkladových aktiv. Majitel warrantu získává právo koupit, èi prodat urèité množství podkladového aktiva k pøedem stanovenému termínu, za pøedem stanovenou cenu. Warranty jsou obdobou opèních kontraktù, kdy...
Zdroj: akcie.cz

<< grade eclipse >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam