Význam wireframe
Co znamená slovo wireframe? Zde naleznete 8 významů slova wireframe. Můžete také přidat význam slova wireframe sami

1

2   0

wireframe


Wireframe webu (česky také: drátěný model webu) je vizuální maketa, která definuje rozložení obsahu a funkčních prvků na navrhované webové stránce.
Zdroj: optimal-marketing.cz

2

1   0

wireframe


drátový model znázornìní 3D geometrie - zobrazení hran tìles
Zdroj: cadcam.cz

3

1   0

wireframe


též drátěný model, zjednodušený model či architektonický návrh definující funkci a obsah stránek webu
Zdroj: cevelova.cz

4

1   0

wireframe


drátový model znázornìní 3D geometrie - zobrazení hran tìles
Zdroj: cadforum.cz

5

1   0

wireframe


Wireframe lze  pøelo¾it jako tzv. drátìný model. Pøi návrhu informaèní architektury vytváøíme wireframe ka¾dé konkrétní webové stránky prezentace, která urèuje rozmístìní jednotlivých navigaèních grafických a informaèních prvkù na webové stránce. Pøi tvorbì wireframe vyu¾íváme poznatky o pou [..]
Zdroj: wizards.cz

6

0   1

wireframe


Pojem wireframe se v oblasti vývoje webù a aplikací používá pro oznaèení náhledu nového øešení.
Zdroj: optimato.cz

7

0   1

wireframe


Wireframe webu (WF) („drátěný model“ nebo stále častěji „skica webu“) se v oblasti vývoje webových prezentací či aplikací používá pro náhled nového řešení. Jde o návrh defi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   2

wireframe


Wireframe webu je zjednodušeným modelem, který navrhuje funkce a obsah webových stránek. Pomocí Wireframe jsou definovány funkční prvky na stránce, jejich rozmístění.
Zdroj: sovanet.cz

Přidat význam slova wireframe
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< WHQL Wiretap >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam