Význam workaround
Co znamená slovo workaround? Zde naleznete 2 významů slova workaround. Můžete také přidat význam slova workaround sami

1

6 Thumbs up   3 Thumbs down

workaround


Spíše než “řešení” se jedná o “náhradní řešení”, které by nemělo být součástí procesu, ale jako plán B, dodatečná práce navíc, která má stejné řešení
Simon - 4. března 2022

2

0 Thumbs up   7 Thumbs down

workaround


pojem workaround je anglické slovo (anglicismus), které proniknulo do českého jazyka, a to zejména do oblasti IT, programování, ale též obchodu apod. teprve v nedávné době. Doslovným překladem slova workaround z angličtiny do češtiny by bylo „řešení“. V totožném významu se výraz workaround používá i v českém jazyce, v závislosti na kontextu se nicméně může jednat pouze o řešení dočasného charakteru.

Jako příklad použití výrazu workaround v českém jazyce lze uvést větu „tento problém nemá žádný snadný workaround“, jejíž význam lze převést do hovorové češtiny jako „tento problém nemá žádné snadné řešení.“
Honzi - 6. prosince 2018
<< Nabokova hráz fufu >>