Význam zdraví
Co znamená slovo zdraví? Zde naleznete 6 významů slova zdraví. Můžete také přidat význam slova zdraví sami

1

5   0

zdraví


Pojem zdraví zahrnuje hned několik faktorů. Kromě pestré, pravidelně podávané stravy a dostatečného fyzického vyžití, je pro jeho udržení důležitá i psychická pohoda spojená s dostatečným odpočinkem a relaxací objevující se nejčastěji formou kulturního vyžití či formou wellness.
Floencze - 21. dubna 2014

2

2   1

zdraví


Zdraví může být definováno negativně jako absence nemoci, funkcionálně jako schopnost vyrovnat se s denními aktivitami, nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balance (vyrovnanosti). V ka [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

2   1

zdraví


Zdraví může být definováno negativně jako absence nemoci, funkcionálně jako schopnost vyrovnat se s denními aktivitami, nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balance (vyrovnanosti). V ka [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1   3

zdraví


stav, kdy organismus pracuje bez problémů a je schopen vyrovnávat se s vlivy okolí | * | * | * | ''nominativ a vokativ plurálu rodu mužského životného adjektiva zdravý'' | * | ''třet [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0   5

zdraví


 po¾adavky klienta na bezpeèné prostøedí jsou uspokojovány slu¾bami, které chrání pøed vnìj¹ími hrozbami nebo vnitøními riziky a ochraòuje zdraví a pohodu lidí.
Zdroj: tzb-info.cz

6

0   6

zdraví


malolo dobré
Zdroj: dominicweb.eu

Přidat význam slova zdraví
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< fraktura postavit vodu >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam