Význam zkrat
Co znamená slovo zkrat? Zde naleznete 7 významů slova zkrat. Můžete také přidat význam slova zkrat sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zkrat


Zkrat je vzájemné vodivé spojení rùzných fází v daném místì.elektrizaèní soustavy bez spojení se zemí nebo souèasnì se spojením se zemí. Mùže se jednat o náhodné nebo úmyslné spojení pøes zanedbatelný [..]
Zdroj: atisgroup.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zkrat


zkratem se rozumí poruchový stav v elektrickém systému, který je charakterizován zkratovým proudem s destrukčními účinky ( tepe [..]
Zdroj: aliance-jkl.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zkrat


zkratem se rozumí poruchový stav v elektrickém systému, který je charakterizován zkratovým proudem s destrukčními účinky ( tepelnými, mechanickými).
Zdroj: financeproradost.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zkrat


Je vodivé spojení mezi jednotlivými fázemi elektrizační soustavy, popř. mezi některou fází a zemí v soustavě s uzemněným uzlem.
Zdroj: energetika.plzen.eu

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zkrat


Zkrat je vzájemné vodivé spojení různých fází v daném místě.elektrizační soustavy bez spojení se zemí nebo současně se spojením se zemí. Může se jednat o náhodné nebo úmyslné spojení přes zanedbatelný odpor nebo impedanci dvou nebo více bodů obvodu, které mají při normálním provozu různá napětí.
Zdroj: cez.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zkrat


Zkrat neboli krátké spojení nebo spojení nakrátko (lidově také nazývaný slovem kraťas nebo šlus) je zapojení elektrického zdroje bez spotřebiče, neboli stav, kdy v elektrickém obvodu neprochází elektr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zkrat


Zkrat je český komiksový časopis, vycházející od roku 2004 v nakladatelství Martin Přibyl. Snaží se kombinovat původní české práce s pracemi zahraničními, což se mu poměrně slušně daří a v rámci fanzi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< zemětřesení Kontakty >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam