cez.cz

Website:https://www.cez.cz
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy3
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (118)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ampér


Je základní jednotkou elektrického proudu. Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr, vyvolá mezi nimi stálou sílu 2 . 10-7
Zdroj: cez.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Elektrická přípojka


Elektrická přípojka začíná odbočením od rozvodného zařízení směrem k odběrateli a je určena k připojení odběrného elektrického zařízení jednoho odběratele. V elektrické stanici přípojka začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic a u vedení odbočením od tohoto vedení. Elektrická přípojka končí hlavní domovní pojistkovou skříní nebo hlavní do [..]
Zdroj: cez.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Neobnovitelný zdroj energie


Takový zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let ale jeho případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle.Typickými příklady neobnovitelných zdroju energie jsou : fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn), uran
Zdroj: cez.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Všeobecné obchodní podmínky


Obsahují: dodací podmínky, přerušení a ukončení dodávek elektřiny, vyúčtování, stanovení ceny, platební podmínky, reklamace, doručování, společná a závěrečná ustanovení.
Zdroj: cez.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Slovník pojmů


A
Zdroj: cez.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Slovník pojmù


A
Zdroj: cez.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aerosol


Mikroskopické částečky pevné nebo kapalné látky rozptýlené v plynu
Zdroj: cez.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akreditovaná kalibrační laboratoř


Oddělení metrologie ČEZ, a. s. úsek jaderných elektráren je akreditovanou laboratoří 2245 s pracovišti na českých jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.
Zdroj: cez.cz
Tento význam nebyl schválen

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivita radioaktivní látky


Veličina množství radioaktivní látky. Udává střední počet radioaktivních přeměn za jednotku času. Jednotkou aktivity je reciproká sekunda - becquerel (Bq).
Zdroj: cez.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktivní zóna


Prostor v dolní části reaktoru, kde je soustředěno jaderné palivo. Aktivní zóna v Temelíně je složena ze 163 palivových souborů a 61 regulačních orgánů. Ohraničení tvoří plášť aktivní zóny.
Zdroj: cez.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 118 se přihlašte, prosím.