cez.cz

Website:https://www.cez.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy2
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (118)

1

1   0

ampér


Je základní jednotkou elektrického proudu. Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr, vyvolá mezi nimi stálou sílu 2 . 10-7
Zdroj: cez.cz

2

1   0

všeobecné obchodní podmínky


Obsahují: dodací podmínky, přerušení a ukončení dodávek elektřiny, vyúčtování, stanovení ceny, platební podmínky, reklamace, doručování, společná a závěrečná ustanovení.
Zdroj: cez.cz

3

0   0

slovník pojmů


A
Zdroj: cez.cz

4

0   0

aerosol


Mikroskopické částečky pevné nebo kapalné látky rozptýlené v plynu
Zdroj: cez.cz

5

0   0

akreditovaná kalibrační laboratoř


Oddělení metrologie ČEZ, a. s. úsek jaderných elektráren je akreditovanou laboratoří 2245 s pracovišti na českých jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.
Zdroj: cez.cz

6

0   0

aktivita radioaktivní látky


Veličina množství radioaktivní látky. Udává střední počet radioaktivních přeměn za jednotku času. Jednotkou aktivity je reciproká sekunda - becquerel (Bq).
Zdroj: cez.cz

7

0   0

aktivní zóna


Prostor v dolní části reaktoru, kde je soustředěno jaderné palivo. Aktivní zóna v Temelíně je složena ze 163 palivových souborů a 61 regulačních orgánů. Ohraničení tvoří plášť aktivní zóny.
Zdroj: cez.cz

8

0   0

akumulační elektrický spotřebič


Zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru
Zdroj: cez.cz

9

0   0

becquerel


V jednotkách Bq je udávána aktivita. Jeden becquerel je vlastně reciproká sekunda [s-1
Zdroj: cez.cz

10

0   0

biomasa


Jde o organickou hmotu vzniklou prostřednictvím fotosyntézy, která je spalována v klasických tepelných elektrárnách spolu s uhlím. Díky spoluspalování biomasy dochází k úsporám nenahraditelného fosilního paliva, navíc se snižují škodlivé emise oxidů síry. Pro energetické účely se využívá buď odpadní biomasa (dřevn [..]
Zdroj: cez.cz


Pro zobrazení všech definic slova 118 se přihlašte, prosím.