Význam élément
Co znamená slovo élément? Zde naleznete 11 významů slova élément. Můžete také přidat význam slova élément sami

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

élément


Živel, prvek. Patří k nim země, vzduch, oheň a voda plus duch, který je všechny zahrnuje (viz Akáša). Elementy jsou chápány jako říše nebo přírodní kategorie (hmotné i nehmotné) a nesmíme je zaměňovat [..]
Zdroj: world-of-magic-super.blog.cz

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

élément


Element (z lat. elementum, prvek, písmeno) znamená něco jednoduchého, prvotního, z čeho se složitější věci skládají nebo se z nich dají odvodit (např. elementy dráhy). Může znamenat: prvek chemický pr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

élément


(lat., písmeno, částice, počátek), dále nerozložitelný prvek, počátek, základ světa.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

élément


prvek, element, složka | chemický prvek | článek
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

élément


prvek
Zdroj: cs.wiktionary.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

élément


prvek složka, souèástka
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

élément


Element - prvek programovacího jazyka HTML èi obecnì prvek XML jazyka. HTML element se skládá z poèáteèního tagu a jeho atributù, dále vnitøního textu a koncového (uzavíracího) tagu.
Zdroj: it-slovnik.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

élément


A flight of two aircraft.
Zdroj: voodoo-world.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

élément


Formation of two aircraft.
Zdroj: voodoo-world.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

élément


Trochu zjednodušeně lze říci, že elementy jsou různě velké kousky dokumentu psaného v jazyce HTML a jeho nástupce XHTML. Jednotlivé elementy se skládají z tzv. tagů a v někter [..]
Zdroj: adaptic.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

élément


v informační technologii je HTML element, struktura v HTML dokumentu a způsob, jakým hierarchicky srovnat obsah.
Zdroj: bezpecne-online.cz
<< dezinfekce špalek >>