Význam support
Co znamená slovo support? Zde naleznete 21 významů slova support. Můžete také přidat význam slova support sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

support


podporovat | podpora | podpěra
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


Historická cenová úroveò, na které se klesající ceny zastavily a zaèaly se pohybovat buï do strany nebo obráceným smìrem.
Zdroj: fxstreet.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


Pokud cena klesá (kurz oslabuje), obèas se zastaví na urèité úrovní, která je z nìjakého psychologického dùvodu významná.
Zdroj: fxstreet.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


Pokud cena klesá (kurz oslabuje), občas se zastaví na určité úrovní, která je z nějakého psychologického důvodu významná. Může to být například historické minimum, úroveň kurzu, na které už jednou cen [..]
Zdroj: nextfinance.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


Historická cenová úroveň, na které se klesající ceny zastavily a začaly se pohybovat buď do strany nebo obráceným směrem.
Zdroj: czechwealth.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


Nástroj starostlivosti o zákazníka v prípade, že odpoveï na svoj problém nemôže nájs (napr. v administrácii úètu, FAQ a pod.). Internet marketing každého podniku by ho mal ma dobre zvládnutý, lebo z [..]
Zdroj: tvorbastranky.sk

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


Pokud cena klesá (kurz oslabuje), obèas se zastaví na urèité úrovní, která je z nìjakého psychologického dùvodu významná. Mù¾e to být napøíklad historické minimum, úroveò kurzu, na které u¾ jednou cen [..]
Zdroj: cechmal.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


Psychologická úroveň, pri ktorej sa na základe minulého vývoja očakáva, že ak ju klesajúci kurz aktíva dosiahne, zastaví jeho pokles a vyvolá korekciu smerom nahor.
Zdroj: otpbank.sk

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


A technical analysis term used for describing a level where falling prices were rejected several times into higher territory. Future prices are likely to respond to those levels.
Zdroj: binarneopcie.eu

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


hranice podpory, technicky důležitá úroveň, která z různých důvodů bude jen těžko překonána směrem dolů 
Zdroj: bossa.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


(1) Bariéra v cestì pøi poklesu ceny. Cenová hladina, na které klesající trh narazí na nákupní tlak mnoha obchodníkù, snažících se obrátit cenu zpìt nahoru. (2) Co všichni komoditní obchodníci potøebu [..]
Zdroj: komodity.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


Historická cenová úroveň, na které se klesající ceny zastavily a začaly se pohybovat buď do strany nebo obráceným směrem.
Zdroj: ludvik-turek.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


podpora
Zdroj: peacock.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


Support je hranice nejnižší ceny, za kterou byla v danou chvíli většina obchodníků ochotna prodat své dané komodity či akcie. Jde stejně jako resistence o jednu z nejdůležitějších informací viditelnou v grafu. Pokud totiž již dříve na určité cenové hladině nebyla většina obchodníků ochotná dál prodávat, je velmi pravděpodobné, že se to bude opakova [..]
Zdroj: profity.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


Úroveň podpory představuje v technické analýze cenovou hladinu, kde dochází k oslabení prodejců a naopak je pravděpodobný zpětný růstový pohyb.
Zdroj: patria-direct.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


  podpora, pomoc susspend mode
Zdroj: klasici.sk

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


Vzniká na kurzech, pod kterými nechce nikdo prodávat. V grafu je vidět jako dolní limit, pod který se kurz těžko dostává.
Zdroj: chrtba.com

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


 Pojem používaný v technické analýze, který označuje cenovou hladinu, která je nižší než tržní cena v daný okamžik, v němž se očekává vyšší aktivita poptávky po daném aktivu.
Zdroj: highsky.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


Tímto slovem se označuje veškerý kamarádšoft, kterým zahrne "GM" nějakého hráče. Game Master, jakožto stvoření s božskou mocí by měl být pokud možno nestranný a nikoho nijak nezvýhodňovat. [..]
Zdroj: thenoob.bilelamy.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

support


Helpdesk je pracoviště nebo služba, poskytující pomoc uživatelům (zákazníkům, zaměstnancům) dané instituce. Je to kontaktní místo, přeneseně i softwarové řešení, na nějž se uživatel obrací s žádostí o [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

support


Spodní hranice daného aktiva pod kterou se dostává burzovní cena jen obtížnì pomocí tzv. Break-outu. Pokud dojde k prolomení supportu, tak to znamená ztrátu pro obchodníky, kteøí døíve nejlevnìji nakoupili.
Zdroj: silverbull.cz

<< steel sugar >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam