Význam ABO systém
Co znamená slovo ABO systém? Zde naleznete 3 významů slova ABO systém. Můžete také přidat význam slova ABO systém sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ABO systém


automatizované bankovní operace, systém úèetnictví a platebního styku Èeské národní banky. Je zároveò systémem, ve kterém jsou vedeny a spravovány veškeré úèty státního rozpoètu. V podstatì se jedná o klíèový software Èeské národní banky
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ABO systém


= systém automatizované bankovní operace. Systém interního účetnictví a platebního styku ČNB. Jsou v něm vedeny a spravovány veškeré účty státní pokladny.
Zdroj: realitnislovnik.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ABO systém


systém účetnictví a platebního styku České národní banky je zároveň systémem, ve kterém jsou vedeny a spravovány veškeré účty státního rozpočtu. Dále byli uvedeny do provozu: ABO-K Internetové bankovnictví ABO-K Rozpočtové limity V podstatě se jedná o klíčový software České národní banky.
Zdroj: business.center.cz (offline)

<< Stavební spoøení akcept >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam