Význam ABREAKCE
Co znamená slovo ABREAKCE? Zde naleznete 3 významů slova ABREAKCE. Můžete také přidat význam slova ABREAKCE sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ABREAKCE


jedna z forem relaxaèního uvolnìní vnitøního psychického napìtí (napø. umìleckým projevem)
Zdroj: pppbruntal.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ABREAKCE


odreagování, uvolnìní akèního (afektivního) napìtí; katarze
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ABREAKCE


jedna z forem relaxaèního uvolnìní vnitøního psychického napìtí (napø. umìleckým projevem)
Zdroj: help24.cz

<< Životnost movité věci ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam