pppbruntal.cz

Website:http://www.pppbruntal.cz
Obdržené pozitivní hlasy100
Obdržené negativní hlasy51
Karma:50 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (593)

1

10   2

siderodromofobie


strach z jízdy vlakem
Zdroj: pppbruntal.cz

2

6   0

altruismus


nesobecká láska k ostatním lidem
Zdroj: pppbruntal.cz

3

4   3

relevantní


závažný, dùležitý, významný, podstatný
Zdroj: pppbruntal.cz

4

3   1

imaginární


neskuteèný, vymyšlený
Zdroj: pppbruntal.cz

5

3   2

koherentní myŠlení


souvislé myšlení (opak – inkoherentní)
Zdroj: pppbruntal.cz

6

3   0

reminiscence


vzpomínka, úvaha z ní vycházející
Zdroj: pppbruntal.cz

7

2   0

delikvence


soubor asociálních projevù, které jsou v rozporu se spoleèenskými, sociálními nebo právními normami (též delikvence, dificilita)
Zdroj: pppbruntal.cz

8

2   0

etylik


alkoholik
Zdroj: pppbruntal.cz

9

2   0

expanze


rozpínavost, výbojnost
Zdroj: pppbruntal.cz

10

2   0

extrapolace


obecnì jakýkoliv proces odhadu nìkteré funkce, založen na souboru srovnatelných hodnot e. je užívána v testových norem, jestliže výkon klienta pøesahuje stávající rozsah možných výsledkù (e.matematická aj.)
Zdroj: pppbruntal.cz


Pro zobrazení všech definic slova 593 se přihlašte, prosím.