Význam AFINITA
Co znamená slovo AFINITA? Zde naleznete 24 významů slova AFINITA. Můžete také přidat význam slova AFINITA sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


látka inklinující k jiné látce např.afinita mastného média k povrchu jiné látky ) princip ofsetového tisku) nebo vodního media k eloxovanému povrchu hliníku. též princip ofsetu přijímání mastné barvy povrchem s afinitou k mastné barvě a odpuzování vodního vlhčícího media tímto povrchem
´kolbe - 23. května 2019

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


příbuznost | blízkost | přitažlivost | vzájemný vztah | přilnavost | schopnost chemických látek slučovat se s jinou látkou nebo částicí
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


(z lat. affinis, sousední, spřízněný, zúčastněný), spřízněnost, náklonnost. U Kanta důvod, proč se rozmanité jevy dají spojit a zkoumat společně.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


náklonnost èi pøitažlivost k nìèemu
Zdroj: labo.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


affinity
Zdroj: ped.muni.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


Afinita, TAI, Target Affinity Index, vhodnost. Afinita je index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče (magazínu, TV pořadu) pro cílovou skupinu, pro kampaň. Charakterizuje, jak konkré [..]
Zdroj: mediaguru.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče nebo sdělení pro cílovou skupinu
Zdroj: cevelova.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


Afinita je index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče (magazínu, tv pořadu) pro cílovou skupinu, pro kampaň. Charakterizuje, jak konkrétní cílová skupina sleduje dané médium ve srovnání s obecnou populací (obvykle Všichni 15+ nebo Všichni 12+). Počítá se jako sledovanost média v konkrétní cílové skupině děleno sledovaností v popul [..]
Zdroj: concept-one.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


1. pøíbuznost, vzájemný vztah, blízkost; 2. schopnost chemických látek sluèovat se s jinou látkou nebo èásticí
Zdroj: islo.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


mediální ukazatel. Míra vhodnosti pořadu nebo média pro určitou cílovou skupinu, vzorec pro výpočet: Podíl sledovanosti (nebo poslechovosti nebo čtenosti) určité cílové skupiny na celkové sledovanosti [..]
Zdroj: peacock.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


 Vyjádření sledovanosti média cílovou skupinou ve vztahu k celkové sledovanosti
Zdroj: spiritmedia.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


příbuznost, vzájemný vztah, vzájemná přilnavost, vzájemná kompatibilita, afinita je prvním základním předpokladem navázání parazitického vztahu mezi hostitelem a parazitem
Zdroj: agromanual.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


Vyjadřuje zaměření programu, spotu, magazínu, kampaně na cílovou skupinu, které je vztaženo k obecnější skupině, zpravidla celé populaci. Uvádí jak efektivní je zacílení.
Zdroj: artemis-webdesign.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče pro cílovou skupinu. Čím vyšší afinita, tím je médium pro oslo [..]
Zdroj: facebook-stranka.cz

15

1 Thumbs up   1 Thumbs down

AFINITA


Poměr složení návštěvníků příslušné cílové skupiny pro vybraný server ke složení návštěvníků příslušné cílové skupiny pro skupinu všech měřených serverů. jedná se tedy o index, a proto jeho výsledkem je bezrozměrná jednotka. Affinita je především důležitý mediální ukazatel pro zadavatele reklamy, na jejímž základě se také vybíra vhodnost uvažovanéh [..]
Zdroj: makromedia.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


Ukazatel vhodnosti zařazení reklamy / média / pořadu / času pro vybranou cílovou skupinu. Čím je index větší, tím je pořad vhodnější. 0- [..]
Zdroj: marketingove-poradenstvi-bz.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


Index popisující vhodnost konkrétního reklamního nosiče (televize, noviny, …) pro cílovou skupinu. Vystihuje, jak konkrétní cílová skupina sleduje dané médium ve srovnání s obecnou populací (obvykle d [..]
Zdroj: spindoctors.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


Neboli mediální ukazatel. Jedná se o podíl poslechovosti určité cílové skupiny na celkové poslechovosti média.
Zdroj: gallerygroup.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


Vhodnost média/ pořadu/ času pro vybranou cílovou skupinu. Čím je index větší, tím je pořad vhodnější. Poměr zásahu média (pořadu) v cílové skupině k zásahu v populaci (celkový počet TRPs / celkový počet GRPs).
Zdroj: omd.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


pøítomnost, sklon k nìèemu
Zdroj: help24.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


Afinita (z lat. ad-finis, sousední, příbuzný, související) označuje určitou příbuznost, blízkost nebo vzájemný vztah. afinní zobrazení – druh geometrického zobrazení v geometrii chemická afinita – sch [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


Afinita (někdy též srůstnost) je schopnost akceptovat tkáň cizího jedince stejné, nebo jiné odrůdy, jiného druhu, rodu či čeledi a vytvořit společně trvale nového jedince - chiméru. Obecně lze toto sl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AFINITA


Ligand ve smyslu používaném v biochemii a farmakologii označuje látku, typicky malou molekulu, která vytváří komplex s biomolekulou a tato vazba má biologický význam. V užším slova smyslu se jako liga [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

24

0 Thumbs up   1 Thumbs down

AFINITA


Vyjadřuje zaměření programu, spotu, magazínu, kampaně na cílovou skupinu, které je vztaženo k obecnější skupině, zpravidla celé populaci. Uvádí jak efektivní je zacílení.
Zdroj: netsign.cz

<< ADOBE FLEX ALEXA RANKING >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam