Význam Aklamace
Co znamená slovo Aklamace? Zde naleznete 5 významů slova Aklamace. Můžete také přidat význam slova Aklamace sami

1

2   0

Aklamace


Zjevné, spontánní vyjádøení souhlasu. Zpùsob veøejného hlasování ve volených orgánech, zpravidla zdvižením ruky nebo mandátu.
Zdroj: marxismus.cz

2

1   0

Aklamace


veøejné hlasování; veøejný projev souhlasu, hlasité pozdravování
Zdroj: islo.cz

3

1   0

Aklamace


veřejný, zjevný (nikoliv tajný) projev souhlasu nebo nesouhlasu (např. zvednutím ruky při hlasování)
Zdroj: business.center.cz

4

1   0

Aklamace


Aklamace může být: veřejné hlasování aklamace – hlasité vyvolávání souhlasu větší skupinou lidí, vzdávaní holdu někomu, hlasité uvítání nějaké významné osoby aklamace (litu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

1   1

Aklamace


(z lat. acclámátió = volání, projev souhlasu) je zjevné, spontánní, veřejné vyjádření vůle. Při jednání v senátu se pak užívá hlasovaní aklamací - zvižením ruky se vysloví bu [..]
Zdroj: senat.cz


Přidat význam slova Aklamace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Akcíz Ambice >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam