Význam Ambice
Co znamená slovo Ambice? Zde naleznete 4 významů slova Ambice. Můžete také přidat význam slova Ambice sami

1

5   1

Ambice


ctižádostivý nárok jedince, úsilí vyniknout, uplatnit se, snaživost
Zdroj: help24.cz

2

1   1

Ambice


Aspirace (z lat. aspiratio, vdechnutí, vydechnutí, foukání) může znamenat: V běžné řeči: nárok a naděje na nějaké postavení, titul, poctu; odtud: V managementu: Vyjádření vztahu k c [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1   2

Ambice


Ctižádost, vytèený cíl a vùle jej dosáhnout, což vychází ze sebehodnocení. Jsou-li nedostateèné èi nejsou-li žádné, stává se èlovìk zbyteèným; jsou-li pøehnané, dochází [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

1   3

Ambice


ctižádost, životní plány
Zdroj: islo.cz


Přidat význam slova Ambice
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Aklamace Amen >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam