Význam Aktér
Co znamená slovo Aktér? Zde naleznete 4 významů slova Aktér. Můžete také přidat význam slova Aktér sami

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aktér


"aktér" je účastník vzájemných vztahů v rámci různých pohledů, např. dodavatel, odběratel, zaměstnanec, partner, adresát… V rámci IS Bílý Motýl je zařazen do adresáře
Zdroj: bmservis.cz (offline)

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aktér


aktivní úèastník
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aktér


Jedinec, který jedná v určité situaci a je vždy vybaven nějakými hodnotami, postoji a motivacemi.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aktér


V sociálních vědách je aktér někdo, kdo je schopen jednání, tedy je schopen jednat nezávisle, individuálně a je schopen se nezávisle a samostatně rozhodovat. Na aktéra také působí sociální struktury, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Saturace Artikl >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam