Význam Asset management
Co znamená slovo Asset management? Zde naleznete 8 významů slova Asset management. Můžete také přidat význam slova Asset management sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Asset management


Správa aktiv. Obhospodaøuje portfolia klientù prostøednictvím vhodného využívání investièních instrumentù tak, aby bylo dosaženo maximálního zhodnocení majetku.
Zdroj: fxstreet.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Asset management


 je profesionální správa rùzných cenných papírù (akcie, dluhopisy) a aktiv (napø. nemovitosti) s cílem pøinést investorùm specifické u¾itky. Investoøi mohou být instituce (poji¹»ovny, penzij [..]
Zdroj: tzb-info.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Asset management


Obhospodařování individuálního portfolia. Investiční služba, jejímž cílem je zhodnocování majetku klientem svěřeného k obhospodařování prostřednictvím investování na finančních trzích při respektování klientem požadované likvidity a současné minimalizaci rizika.
Zdroj: cnb.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Asset management


Správa aktiv. Obhospodařuje portfolia klientů prostřednictvím vhodného využívání investičních instrumentů tak, aby bylo dosaženo maximální [..]
Zdroj: czechwealth.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Asset management


Obhospodařování individuálního portfolia. Investiční služba, jejímž cílem je zhodnocování majetku klientem svěřeného k obhospodařování prostřednictvím investování na finančních trzích při respektování [..]
Zdroj: abcfv.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Asset management


- řízení majetku (hmotného i nehmotného), řízení aktiv organizace.
Zdroj: ecpm.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Asset management


Investování a správa penìz.Služba nabízená obchodníky s cennými papíry a bankami,která se zabývá správou aktiv.
Zdroj: islo.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Asset management


Správa aktiv. Obhospodařuje portfolia klientů prostřednictvím vhodného využívání investičních instrumentů tak, aby bylo dosaženo maximálního zhodnocení majetku.
Zdroj: ludvik-turek.com

<< Ascending tops Average directional movement index >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam