ecpm.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy19
Obdržené negativní hlasy4
Karma:14 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (36)

1

15   1

environmentální


- týkající se životního prostředí.
Zdroj: ecpm.cz

2

2   0

logistika


- je souborem činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží, ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady.
Zdroj: ecpm.cz

3

1   0

mezanin


- název pro podlaží mezi přízemím a 1. patrem.
Zdroj: ecpm.cz

4

1   0

ppp


- Public-Private Partnership - poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru (stavba dálnic, silnic, dopravních cest apod.)
Zdroj: ecpm.cz

5

0   0

slovník pojmů


Asanace
Zdroj: ecpm.cz

6

0   0

asset management


- řízení majetku (hmotného i nehmotného), řízení aktiv organizace.
Zdroj: ecpm.cz

7

0   0

b2b sektor


- označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, jejichž transakce jsou založeny na bázi elektronických prostředků. Významným rysem modelu B2B je větší důraz na logistiku a zajištění samotného obchodu, oproti důrazu na získání zákazníka, jako je tomu v případě obchodů B2C.
Zdroj: ecpm.cz

8

0   0

b2c sektor


- označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a jejich koncovými zákazníky realizované prostřednictvím webových aplikací na internetu; on-line obchodování na internetu, tj. prodej zboží (ať už hmotného či nehmotného) a služeb koncovým zákazníkům prostřednictvím internetu. Tato oblast je také často označována jako „e-commerce“. [..]
Zdroj: ecpm.cz

9

0   0

brownfields


- (angl. hnědá pole) je urbanistický termín označující opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby nebo nefunkční průmyslové zóny. Vyznačují se často obrovskými rozměry a ekologickou zátěží.
Zdroj: ecpm.cz

10

0   0

cenová mapa


- slouží k oceňování stavebních pozemků na území obce či města převážně pro účely daně z převodu nemovitostí, daně dědické či darovací a pro všechny ostatní případy, kdy je vyžadováno ocenění podle zákona. Cenovou mapu vyhlašuje obecní či městský úřad.
Zdroj: ecpm.cz


Pro zobrazení všech definic slova 36 se přihlašte, prosím.