Význam BASIC
Co znamená slovo BASIC? Zde naleznete 4 významů slova BASIC. Můžete také přidat význam slova BASIC sami

1

2 Thumbs up   3 Thumbs down

BASIC


Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code - velmi volně přeloženo jako "Jednoduchý programovací jazyk se všeobecným využitím". Tento programovací jazyk vznikl v první polovině 70. let [..]
Zdroj: svethardware.cz

2

0 Thumbs up   3 Thumbs down

BASIC


BASIC - programovací jazyk urèený pro zaèáteèníky a støednì pokroèilé - název je zkratkou Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code
Zdroj: it-slovnik.cz

3

0 Thumbs up   3 Thumbs down

BASIC


BASIC je rodina programovacích jazyků vysoké úrovně, která byla zavedena jako jednoduchý nástroj pro výuku programování. K jednoduchosti přispívalo i to, že klíčová slova jazyka vychází z běžné anglič [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

3 Thumbs up   7 Thumbs down

BASIC


basic je základní slovove slovníku znamená základ
Lola - 12. května 2020

<< bandwidth BFU >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam