Význam bandwidth
Co znamená slovo bandwidth? Zde naleznete 7 významů slova bandwidth. Můžete také přidat význam slova bandwidth sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bandwidth


Šírka prenosového pásma
Zdroj: gamo.sk

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bandwidth


Šířka pásma - šířka frekvenčního pásma, se kterou se můžeme setkat například u CRT monitorů. Obecně platí, že čím větší šířka pásma je, tím vyšší rozlišení je monitor schopen zobrazit. [..]
Zdroj: svethardware.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bandwidth


Též "the most important thing in the world" - èesky "šíøka pásma", lidovì "rychlost linky".
Zdroj: czfree.net

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bandwidth


množství dat, která muže být pøenesené za urèitý èas
Zdroj: horalek.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bandwidth


tímto termínem se typicky oznaèuje rychlost pøipojení k síti. Ke v¹em pøístupovým bodùm sítì WideNet je mo¾né se za optimálních podmínek pøipojit rychlostí minimálnì 512 kbps
Zdroj: widenet.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bandwidth


This is the capacity of a link usually measured in bits-per-second (bps).
Zdroj: old.zyxel.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bandwidth


Tímto termínem se typicky označuje rychlost připojení k síti (maximální rozsah).
Zdroj: vhvspeed.cz

<< backspace BASIC >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam