Význam Bluetooth
Co znamená slovo Bluetooth? Zde naleznete 25 významů slova Bluetooth. Můžete také přidat význam slova Bluetooth sami

1

1   0

Bluetooth


Modrozub (odvozeno od jména dánského krále Haralda Modrozuba vládnoucího v 10. století - Harald Bluetooth) v doslovném překladu, je označení bezdrátové komunikační technologie, pomocí [..]
Zdroj: svethardware.cz

2

1   0

Bluetooth


Označení pro bezdrátovou komunikaci, díky níž lze propojit dvě a více elektronických zařízení, například mobilní telefon, počítač, bezdrátová sluchátka nebo PDA.
Zdroj: eman.cz

3

1   0

Bluetooth


Bluetooth je nejmodernější technologie pro bezdrátový přenos informací. Přístroje s tímto logem bezdrátově komunikují s ostatními přístroji s bluetooth technologií, např. s mobilním [..]
Zdroj: proton.cz

4

1   0

Bluetooth


je technologie určená k bezdrátovému přenosu dat mezi elektronickými přístroji v blízkém okolí. Používá se např. k výměně fotek a videí či zasílání vizitek. Tato technologie by měla nahradit infračervené rozhraní. Při přenosu dat přes toto rozhraní je totiž nezbytné, aby mobily ležely ve správném odstupu nehybně [..]
Zdroj: bezpecne-online.cz

5

0   0

Bluetooth


Radiová technologie o nízkém vysílacím výkonu (1mW) vyvinutá za cílem nahrazení pevného propojení elektronických zaøízení (PC, tiskárny, mobilní telefony, PDA atd.). Bluetooth pracuje [..]
Zdroj: vseohw.net

6

0   0

Bluetooth


Bezdrátová technologie (u nás té¾ „modrozub“) Bluetooth umo¾òuje bezdrátové spojení dvou zaøízení (napøíklad PC a mobilního telefonu, dvou mobilních telefonù ap.) do vzd [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

7

0   0

Bluetooth


Technologie bezdrátového pøenosu dat na krátkou vzdálenost.
Zdroj: islo.cz

8

0   0

Bluetooth


Zaøízení urèené pro bezdrátovou komunikaci. Komunikuje prostøednictvím radiových vln na frekvenci 2,4GHz. Využívá se pøedevším na komunikaci na kratší vzdálenost (do 10m). Maximáln [..]
Zdroj: pocitacezababku.cz

9

0   0

Bluetooth


Technologie, která dokáže nahradit kabely a dráty používané pro vzájemné propojení zařízení, např. mobilního telefonu s handsfree, PDA s osobním počítačem a množstvím dalších. Mobilní telefon s podporou Bluetooth může komunikovat s jiným zařízeními až na vzdálenost 100 metrů, podle použité verze technologie Blueto [..]
Zdroj: telefonica.cz

10

0   0

Bluetooth


Technologie, která dokáže nahradit kabely a dráty používané pro vzájemné propojení zařízení, např. mobilního telefonu s handsfree, PDA s osobním počítačem a množstvím dalších. M [..]
Zdroj: o2.cz

11

0   0

Bluetooth


Bluetooth = bezdrátové pøipojení zaøízení na krátké vzdálenosti (do 10 metrù) na bázi rádiových vln
Zdroj: it-slovnik.cz

12

0   0

Bluetooth


Bezdrátová technologie sloužící k propojení elektronických zařízení nejčastěji za účelem přenosu dat nebo hlasu. Maximální teoretický dosah je udáván u první třídy 1 metr, u dru [..]
Zdroj: mobilizujeme.cz

13

0   0

Bluetooth


Bezdrátový komunikační standard, který je určen k propojení zařízení jako jsou mobilní telefony, notebooky a kapesní počítače. Má vyšší dosah než zastaralý infračervený přenos, [..]
Zdroj: root.cz

14

0   0

Bluetooth


Jedná se o rádiovou bezdrátovou normu, která je nejvhodnější pro komunikaci v dosahu (do 10 metrů) mezi počítačem, periferními zařízeními a příručními zařízeními.
Zdroj: joyce.cz

15

0   0

Bluetooth


Bluetooth - [angl.] I.T. bezdrôtová technológia krátkeho dosahu umožňujúca posielať a prijímať dáta pomocou PC z iných PC a zariadení, ktoré sa nachádzajú nablízku. Patria medzi ne PC, telefóny, tlačiarne, headsety a dlhý zoznam ďalšieho príslušenstva.
Zdroj: bonumeng.eu

16

0   0

Bluetooth


– Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia pracujúca v ISM pásme 2,4 GHz (rovnakom ako u Wi-Fi). Slúži na nadviazanie spojenia medzi dvoma zariadeniami, napríklad mobilným telefónom a osobným počítačom alebo headsetom.
Zdroj: androidhryaplikacie.sk

17

0   0

Bluetooth


Technologie synchronizace dat z různých přenosných zařízení. Tato digitální síťová technologie s krátkým dosahem (asi 10 m) umožňuje výměnu dat mezi rozmanitými zařízeními, jako [..]
Zdroj: apra.cz

18

0   0

Bluetooth


Bezdrátový komunikační standard, který je určen k propojení zařízení jako jsou mobilní telefony, notebooky a kapesní počítače. Má vyšší dosah než zastaralý infračervený přenos, [..]
Zdroj: lupa.cz

19

0   0

Bluetooth


bezdrátový prùmyslový standard, který užívá nelicencovanou radiofrekvenci pro krátkodobou komunikaci umožòující pøenosným zaøízením komunikovat pøes krátké vzdálenosti
Zdroj: horalek.org

20

0   0

Bluetooth


Bezdrátová komunikační technologie pro přenos dat na krátkou vzdálenost. V současné době je k dispozici varianta Bluetooth 4.0, která disponuje přenosovou rychlostí až 24Mbit/s. Technolo [..]
Zdroj: 2n.cz

21

0   0

Bluetooth


Bluetooth je bezdrátová technologie určená pro bezplatnou výměnu dat na krátké vzdálenosti mezi přístroji, jako například mezi mobilem a sluchátky. Protože telefonování při řízení auta je povolené pouze za použit& [..]
Zdroj: emporia.cz

22

0   0

Bluetooth


Bluetooth je otevřený protokol určený k bezdrátové výměně dat na krátkou vzdálenost. V oblasti komunikací je pro tento účel celosvětově nejpoužívanější.
Zdroj: euronics.cz

23

0   0

Bluetooth


Jedná se o rádiovou bezdrátovou normu, která je nejvhodnější pro komunikaci v dosahu (do 10 metrů) mezi počítačem, periferními zařízeními a příručními zařízeními.
Zdroj: vhvspeed.cz

24

0   0

Bluetooth


Bluetooth je bezdrátová komunikaèní technologie sloužící k bezdrátovému propojení mezi dvìma a více elektronickými zaøízeními, jakými jsou napøíklad mobilní telefon, PDA, osobní p [..]
Zdroj: kabelmanie.cz

25

0   0

Bluetooth


Bluetooth je v informatice proprietární otevřený standard pro bezdrátovou komunikaci propojující dvě a více elektronických zařízení, jako například mobilní telefon, PDA, osobní počí [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Bluetooth
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< bitmap bracket >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam