Význam Bluetooth
Co znamená slovo Bluetooth? Zde naleznete 25 významů slova Bluetooth. Můžete také přidat význam slova Bluetooth sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Modrozub (odvozeno od jména dánského krále Haralda Modrozuba vládnoucího v 10. století - Harald Bluetooth) v doslovném překladu, je označení bezdrátové komunikační technologie, pomocí které je možné p [..]
Zdroj: svethardware.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Označení pro bezdrátovou komunikaci, díky níž lze propojit dvě a více elektronických zařízení, například mobilní telefon, počítač, bezdrátová sluchátka nebo PDA.
Zdroj: eman.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Bluetooth je nejmodernější technologie pro bezdrátový přenos informací. Přístroje s tímto logem bezdrátově komunikují s ostatními přístroji s bluetooth technologií, např. s mobilními telefony. [..]
Zdroj: proton.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Radiová technologie o nízkém vysílacím výkonu (1mW) vyvinutá za cílem nahrazení pevného propojení elektronických zaøízení (PC, tiskárny, mobilní telefony, PDA atd.). Bluetooth pracuje v pásmu ISM (Ind [..]
Zdroj: vseohw.net

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Bezdrátová technologie (u nás té¾ „modrozub“) Bluetooth umo¾òuje bezdrátové spojení dvou zaøízení (napøíklad PC a mobilního telefonu, dvou mobilních telefonù ap.) do vzdálenosti cca 10m. P [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Technologie bezdrátového pøenosu dat na krátkou vzdálenost.
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Zaøízení urèené pro bezdrátovou komunikaci. Komunikuje prostøednictvím radiových vln na frekvenci 2,4GHz. Využívá se pøedevším na komunikaci na kratší vzdálenost (do 10m). Maximální pøenosová rychlost [..]
Zdroj: pocitacezababku.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Technologie, která dokáže nahradit kabely a dráty používané pro vzájemné propojení zařízení, např. mobilního telefonu s handsfree, PDA s osobním počítačem a množstvím dalších. Mobilní telefon s podporou Bluetooth může komunikovat s jiným zařízeními až na vzdálenost 100 metrů, podle použité verze technologie Bluetooth. [..]
Zdroj: telefonica.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Technologie, která dokáže nahradit kabely a dráty používané pro vzájemné propojení zařízení, např. mobilního telefonu s handsfree, PDA s osobním počítačem a množstvím dalších. Mobilní telefon s podpor [..]
Zdroj: o2.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Bluetooth = bezdrátové pøipojení zaøízení na krátké vzdálenosti (do 10 metrù) na bázi rádiových vln
Zdroj: it-slovnik.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Bezdrátová technologie sloužící k propojení elektronických zařízení nejčastěji za účelem přenosu dat nebo hlasu. Maximální teoretický dosah je udáván u první třídy 1 metr, u druhé 10 metrů a u třetí 100 metrů. Mobilní telefony zpravidla disponují technologií Bluetooth druhé třídy.
Zdroj: mobilizujeme.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Bezdrátový komunikační standard, který je určen k propojení zařízení jako jsou mobilní telefony, notebooky a kapesní počítače. Má vyšší dosah než zastaralý infračervený přenos, který je navíc podmíněn [..]
Zdroj: root.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Jedná se o rádiovou bezdrátovou normu, která je nejvhodnější pro komunikaci v dosahu (do 10 metrů) mezi počítačem, periferními zařízeními a příručními zařízeními.
Zdroj: joyce.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Bluetooth - [angl.] I.T. bezdrôtová technológia krátkeho dosahu umožňujúca posielať a prijímať dáta pomocou PC z iných PC a zariadení, ktoré sa nachádzajú nablízku. Patria medzi ne PC, telefóny, tlačiarne, headsety a dlhý zoznam ďalšieho príslušenstva.
Zdroj: bonumeng.eu (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


– Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia pracujúca v ISM pásme 2,4 GHz (rovnakom ako u Wi-Fi). Slúži na nadviazanie spojenia medzi dvoma zariadeniami, napríklad mobilným telefónom a osobným počítačom alebo headsetom.
Zdroj: androidhryaplikacie.sk (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Technologie synchronizace dat z různých přenosných zařízení. Tato digitální síťová technologie s krátkým dosahem (asi 10 m) umožňuje výměnu dat mezi rozmanitými zařízeními, jako jsou organizéry PDA, p [..]
Zdroj: apra.cz

17

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Bluetooth


je technologie určená k bezdrátovému přenosu dat mezi elektronickými přístroji v blízkém okolí. Používá se např. k výměně fotek a videí či zasílání vizitek. Tato technologie by měla nahradit infračervené rozhraní. Při přenosu dat přes toto rozhraní je totiž nezbytné, aby mobily ležely ve správném odstupu nehybně vedle sebe, navíc lze takto poslat j [..]
Zdroj: bezpecne-online.cz (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Bezdrátový komunikační standard, který je určen k propojení zařízení jako jsou mobilní telefony, notebooky a kapesní počítače. Má vyšší dosah než zastaralý infračervený přenos, který je navíc podmíněn přímou viditelností mezi oběma zařízeními. Rádiový přenos Bluetooth běží v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz.
Zdroj: lupa.cz (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


bezdrátový prùmyslový standard, který užívá nelicencovanou radiofrekvenci pro krátkodobou komunikaci umožòující pøenosným zaøízením komunikovat pøes krátké vzdálenosti
Zdroj: horalek.org (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Bezdrátová komunikační technologie pro přenos dat na krátkou vzdálenost. V současné době je k dispozici varianta Bluetooth 4.0, která disponuje přenosovou rychlostí až 24Mbit/s. Technologie nevyžaduje přímou viditelnost komunikujících zařízení a pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4GHz.
Zdroj: 2n.cz (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Bluetooth je bezdrátová technologie určená pro bezplatnou výměnu dat na krátké vzdálenosti mezi přístroji, jako například mezi mobilem a sluchátky. Protože telefonování při řízení auta je povolené pouze za použit&ia [..]
Zdroj: emporia.cz (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Bluetooth je otevřený protokol určený k bezdrátové výměně dat na krátkou vzdálenost. V oblasti komunikací je pro tento účel celosvětově nejpoužívanější.
Zdroj: euronics.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Jedná se o rádiovou bezdrátovou normu, která je nejvhodnější pro komunikaci v dosahu (do 10 metrů) mezi počítačem, periferními zařízeními a příručními zařízeními.
Zdroj: vhvspeed.cz (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Bluetooth je bezdrátová komunikaèní technologie sloužící k bezdrátovému propojení mezi dvìma a více elektronickými zaøízeními, jakými jsou napøíklad mobilní telefon, PDA, osobní poèítaè nebo náhlavní [..]
Zdroj: kabelmanie.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bluetooth


Bluetooth je v informatice proprietární otevřený standard pro bezdrátovou komunikaci propojující dvě a více elektronických zařízení, jako například mobilní telefon, PDA, osobní počítač nebo bezdrátová [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< bitmap bracket >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam