Význam Biocentrum
Co znamená slovo Biocentrum? Zde naleznete 9 významů slova Biocentrum. Můžete také přidat význam slova Biocentrum sami

1

1   0

Biocentrum


Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin ì, který svým stavem a velikostí umožòuje trvalou existenci pøirozeného èi pozmìnìného, avšak pøírodì blízkého ekosystému.
Zdroj: stavimedum.cz

2

1   0

Biocentrum


predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoloèenstiev [..]
Zdroj: gep.szm.com

3

1   0

Biocentrum


Část krajiny, která svou velikostí a příhodným stavem ekologických podmínek umožňuje existenci přirozených společenstev.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

4

1   0

Biocentrum


Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin ě, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

5

1   0

Biocentrum


Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin ì, který svým stavem a velikostí umožòuje trvalou existenci pøirozeného èi pozmìnìného, avšak pøírodì blízkého ekosystému.
Zdroj: bydlenisnu.cz

6

1   0

Biocentrum


Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin ě, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

7

1   1

Biocentrum


Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin ě, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Zdroj: cip-stavby.cz

8

0   0

Biocentrum


Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin ì, který svým stavem a velikostí umožòuje trvalou existenci pøirozeného èi pozmìnìného, avšak pøírodì blízkého ekosystému.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

9

0   0

Biocentrum


Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Jinými [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Biocentrum
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Beztlaková voda Biokoridor >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam