Význam Brownfields
Co znamená slovo Brownfields? Zde naleznete 6 významů slova Brownfields. Můžete také přidat význam slova Brownfields sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Brownfields


- (angl. hnědá pole) je urbanistický termín označující opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby nebo nefunkční průmyslové zóny. Vyznačují se často obrovskými rozměry a ekologickou zátěží.
Zdroj: ecpm.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Brownfields


jsou staré, nevyužívané nebo ekonomicky nedostateènì efektivnì využívané prùmyslové zóny a komerèní èi obytné objekty v kompaktnì zastavìných územích a zemìdìlské, vojenské i další plochy a budovy ve volné krajinì.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Brownfields


Nemovitost (pozemek, stavba, objekt, areál), která je opuštěná nebo nedostatečně využitá, je zanedbaná a může být případně i kontaminovaná. Vznikla jako pozůstatek průmyslových, těžebních, zemědělských, armádních, rezidenčních, dopravních či jiných aktivit nebo občanské vybavenosti.
Zdroj: nuts2severozapad.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Brownfields


Plocha, která ztrácí nebo již ztratila svoje původní funkční využití (především bývalé průmyslové areály, nevyužité zemědělské objekty, krajina poškozená těžbou, okrajově je možné mezi brownfields zař [..]
Zdroj: regionalnirozvoj.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Brownfields


Zanedbané, v současnosti nevyužívané či málo využívané areály, objekty a plochy průmyslového charakteru nebo areály a objekty zemědělského charakteru, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opušt [..]
Zdroj: rada-severovychod.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Brownfields


Brownfield (z angličtiny, česky „hnědé pole“) je urbanistický termín označující nevyužívané území. Může se jednat o jednotlivé budovy, komplexy budov, areály s budovami nebo jen plochy bez budov. Patř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Aktuality Greenfields >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam